Bron: Foto RCE

 

277 Adriaen Zegers, 1560


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het noordtransept, de noordelijke travee, ten zuidwesten van de noordoostelijke buitenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 171 x 118 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft het bovenstuk van een zerk, dat goed bewaard is gebleven. De zerk ligt met het bovengedeelte naar het oosten. We zien een brede, verdiepte rand waarbinnen de oorspronkelijke inscriptie in reliëf is aangebracht. Op de twee bovenhoeken bevinden zich vierpassen met daarin twee evangelistensymbolen in reliëf. Het vervolg van de tekst bevindt zich op het middenveld bovenaan en bestaat uit gegraveerde letters. Rechts onder de tekst ziet men het bovengedeelte van een griffioen of leeuw die in zijn rechtervoorklauw een lint vasthoudt (op de manier zoals dat ook op de zerken 302 en 295 voorkomt), waaraan zeer waarschijnlijk een wapenschild heeft gehangen.

Wapens

Volgens Hs 1709, 89.1 toonde de zerk het wapen van Zeghers-Eyckmans, een alliantiewapen (1 schild): 1 twee dwarsbalken, vergezeld van acht merletten, zoomsgewijs geplaatst, met tussen de twee middelste merletten een vierblad [Zegers]; 2 doorsneden; I drie drielingsbalken en in het schildhoofd drie vierbladen of rozen; II een karbonkel [Eyckmans]. Zie voor het wapen Zegers ook zerk 396.

Bijzonderheden

Uit Hs 1709, 89.1 zijn de namen bekend van alle personen die op deze zerk werden vermeld: het gaat om Adriaen Zegers, zijn vrouw, hun twee zonen en hun respectievelijke echtgenoten: hier leet begraven Adriaen Seger Jan Classen / sterft den 16 October en / Heijlke sijn huijsvrouw Dochter Jan Eijckmans / sterft 1559 den 14 November en / en mr Seger Adriaensz Zegersz Licentiaet in / bijde de Rechten President desr stad sterft / den 19 Meij 1596 / en Aleijdis van Achelen sijn huijsvrouw sterft den / 5 September 1615 en / Adriaen soon Adriaen Segers Rentmeester deser / stad sterft den 21 Januarij 1606 en Johanna / Hendricx Tielemans sijn huijsvrouw sterft / den 13 november 1598.
Adriaen Zegers is een zoon van gewandsnijder Zeger Jan Elias van Cuyck († 1515/6) en Margaretha Tielmans van de Parre († 1496/7). Ook hij was gewandsnijder van beroep en tussen 1525 en 1542 viermaal deken van het gewandsnijderambacht. In 1541 was hij deken van de schutterij van de Oude Voetboog en in 1546 wordt hij vermeld als deken van de Sint-Annakapel aan de Hinthamerstraat. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij tot de 3% hoogst aangeslagenen. Adriaen was getrouwd met Heylwich Jan Wouters Eyckmans. Het echtpaar had minstens acht kinderen, die tussen 1512 en 1537 werden geboren. Heylwich overleed op 14 november 1559, Adriaen op 16 oktober, waarschijnlijk van het jaar 1560.
Hun zoon Zeger is rond 1526 geboren en wordt in de bronnen meestal aangeduid als mr. Zeger Adriaens. Na vanaf 1546 in Orléans te hebben gestudeerd keerde hij als licentiaat in de rechten terug naar zijn geboortestad, waar hij in 1558 voor het eerst schepen werd. Hij vervulde deze functie in totaal twaalfmaal. Daarnaast was hij actief in vele andere bestuurlijke functies zoals provisor van het Groot Begijnhof, weesmeester, rector van de Baar der Gelovige Zielen en kerkmeester van de Sint-Jan. Sinds 1558 was hij gezworen broeder en in 1562 en 1563 proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De woelige jaren 1560 en 1570 maakte hij als overtuigd aanhanger van de katholieke zaak van zeer nabij mee. Op 10 oktober 1566 moest hij als een der medestanders van de schout na een vuurgevecht met een oproerige meute een veilig heenkomen zoeken. Vervolgens zag hij met lede ogen toe hoe de kerken in de stad een tweede maal door een beeldenstorm werden geteisterd. Op 1 juli 1579 was hij een van de strijders aan katholieke zijde bij het beruchte Schermersoproer. Meester Zeger is tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Heylwich († 1565/6), dochter van schepen Goessen van der Stegen en Anna van Kessel en weduwe van stadssecretaris en schepen Peter van Os († 1558). In 1568/9 hertrouwde hij met Aleyt, dochter van schepen mr. Wouter van Achelen en Elisabeth Dirck Aertsen. Twee zonen uit het tweede huwelijk, Adriaen († 1632) en Zeger († 1643), vervulden eveneens het schepenambt. Meester Zeger en Aleyt werden bij zijn ouders in de Sint-Jan begraven. Een jongere broer van Zeger, Adriaen, geboren in 1537, was van 1577 tot en met 1580 en weer van 1583 tot en met 1589 rentmeester van de stad. Hij was getrouwd met Johanna, dochter van Henrick Willem Tielemans en Mechtelt Henrick Willems. Johanna was voorheen getrouwd geweest met Goyart Ghysberts van Peelt. Zij stierf op 13 november 1598, Adriaen op 21 januari 1606. Ook hun namen en sterfdata werden op deze zerk bijgeschreven. 1.

Geschiedenis

(Oud 270; Nieuw 261; Smits 181B) *
Het graf stond in 1707 geregistreerd als kerkgraf, waarin werd begraven tot het op 28 september 1797 vol was.
In die periode bevond het zich in het noordtransept, nabij de grens tussen de twee noordelijkste traveeën. De zerk ligt nu nog steeds op deze locatie, of in ieder geval in de onmiddellijke nabijheid daarvan.

Personen

 Achelen, Adriaen van
Achelen, Aleyt van
 Achelen, Wouter van (x E. D. Aertsen)
 Achelen, Zeger van
Adriaens, Zeger † 1596
 Aertsen, Elisabeth Dirck
· zie ook: 396. Jan Wouters van Achelen, 1617
Cuyck, Zeger Jan Elias van
· zie ook: 19. Tielman van de Parre, 1493
Eyckmans, Heylwich Jan Wouters
 Kessel, Anna van
 Os, Peter van
 Parre, Margaretha van de
· zie ook: 19. Tielman van de Parre, 1493
 Peelt, Goyart Ghysberts van
 Stegen, Goessen van der
 Stegen, Heylwich Goessens van der
 Tielemans, Henrick Willem
 Tielemans, Johanna
 Willems, Mechtelt Henrick
Zegers, Adriaen † 16-10-1560

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie