Bron: Foto RCE

 

26 Cornelis van Veen, 1721


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, de middelste zerk van de west-oostelijke rij van drie zerken tussen de vierde en vijfde muurpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 59 x 69 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft het rechter bovengedeelte van een inscriptiezerk.

Bijzonderheden

Hs Martini nr. 142 geeft de volgende tekst: ‘Graf:stede / van Cornelis van Veen sterf / 6 november 1721. Willem van / Veen sterft den 1 desember 1725 / Daniel van Veen sterft den 28 augusti / 1726.

Op 2 november 1676 zwoer meester timmerman Cornelis Willems van Veen zijn eed als nieuwe poorter van ’s-Hertogenbosch. Hij was getrouwd met Dirckje Vos, die in april 1679 met een attestatie van de gemeente van Leerdam lidmaat van de hervormde gemeente werd. In de doopboeken van de Grote Kerk wordt tussen 1680 en 1696 een achttal van hun kinderen vermeld. In 1696 kocht hij een huis in de Korte Waterstraat en in 1702 een pand aan de Hooge Steenweg. Cornelis werkte onder andere voor de stad, zo kreeg hij in 1686/7 bijna 4000 gulden betaald voor zijn uitgaven bij de bouw van de nieuwe vismarkt. Op het eind van zijn leven was hij actief in bestuurlijke functies: in 1711/2 was hij rentmeester van het burgerweeshuis, het volgende jaar van de Leproserie in Hintham. Cornelis overleed op 6 november 1721 en werd zes dagen later in de Sint-Jan begraven. Dirckje overleed in 1726 of 1727.

Naast Cornelis werden op deze zerk twee van zijn zonen vermeld. Willem was op 28 oktober 1679 in de Grote Kerk gedoopt. Hij was pachter van een aantal belastingen, namelijk de Grote Zwijgende Landtol en het Geleide- en Paardengeld te ’s-Hertogenbosch. Hij stierf op 1 december 1725 en werd 5 dagen later in de Sint-Jan begraven. Zijn broer Daniël was op 27 september 1680 in de Grote Kerk gedoopt. Net als zijn vader was Daniël meester timmerman en hij wordt in verschillende bronnen aangeduid als ’s lands werkbaas en ’s lands aennemer der fortificatien. In 1707 had hij een deel van het oude klooster Achter de Tolbrug gekocht, verder bezat hij huizen aan de Orthenstraat, de Brede en de Smalle Haven. Daniël was getrouwd met Maria Catharina Eymberts. Dit echtpaar liet tussen 1710 en 1725 tien kinderen dopen. Het eerste en derde kind werden gedoopt in de hervormde Grote Kerk, het tweede kind in de katholieke Sint-Jansparochie, de overige zeven kinderen in de katholieke Sint-Pietersparochie. Daniël overleed op 28 augustus 1726 en werd vijf dagen later in de Sint-Jan begraven. Zijn vrouw werd in november 1730 eveneens in de Sint-Jan begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 269; Nieuw 262; Martini 142) *

Zoals opgemerkt betreft het hier slechts het rechterbovengedeelte van een zerk die in het handschrift Martini in volledigheid wordt getoond. De breuk is dus pas na 1821 ontstaan. Het benedengedeelte van de zerk is ook bewaard gebleven (nr. 281).

in 1707 stond het graf geregistreerd als kerkgraf, maar na 1724 werd het verkocht aan de weduwe van Cornelis van Veen, Dirckje Vos. De naam van haar echtgenoot zal toen, enkele jaren na zijn overlijden, op de zerk zijn aangebracht. Gezien haar eigen overlijdensjaar zal dit ten laatste in 1727 geweest zijn, maar waarschijnlijk al eerder. Wellicht ontstond de behoefte aan een eigen graf toen in 1725 haar zoon Willem overleed en een jaar later haar zoon Daniël. Toen ook Dirckje kort daarna overleed, werd het graf weer eigendom van de kerk. In de legger van 1752-1755 ontbreken dan ook de gegevens over het bezit van het graf. Op 9 maart 1780 werd het graf verkocht aan Wilhelmina Martini, weduwe van de kort tevoren overleden Johan Carel Palier. Zij heeft vervolgens in 1793 opnieuw een grafkelder gekocht, waarvan de zerk thans elders in de kerk ligt (nr. 381).

In 1821 lag de zerk in het noordtransept van de kerk, in de noordoosthoek van de middelste travee. Hij lag zeker al vanaf 1707 op deze plek. Op de plattegronden van 1912, 1947 en 1978 komt de zerk niet voor. Wel op die van 1991. Hij ligt dan op de huidige plek.

Personen

Eymberts, Maria Catharina
 Palier, Johan Carel
· zie ook: 281. Johan Carel Palier, 1780
· zie ook: 292. Johan Brant, 1690
· zie ook: 381. Jan Paeuwe, 1497
 Palier, Martini Wilhelmina
Veen, Cornelis van † 6-11-1721
Veen, Daniel van
Veen, Willem van
 Vos, Dirckje

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie