Bron: Foto RCE

 

25 Heynderick Peters


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, ten zuidoosten van de vierde muurpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 62 x 73 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het oppervlak is erg beschadigd, vooral in het midden en aan de rechterkant. De gegraveerde inscriptie is nog gedeeltelijk te lezen. Verder zien we op het einde van de tweede regel van de inscriptie een hand- of huismerk.

Wapens

Op de inscriptieregel na Peters staat een hand- of huismerk, bestaande uit een omgewende 4 waarvan de verlengde dwarsbalk eindigt in een kruisje, evenals de verlengde paal, en in het midden van de verlengde paal tussen de dwarsbalk en het dwarsbalkje twee schuinkruisgewijs geplaatste en elkaar toegewende weerhaken.

Het handschrift Martini (nr. 29) geeft ook het merk, maar niet het kruisje aan de dwarsbalk en een V in plaats van de weerhaken. Wat hij precies aan de onderzijde tekent is niet duidelijk.

We hebben hier vermoedelijk met een steenhouwersmerk van doen.

Bijzonderheden

Over Henrick Peters zijn geen bijzonderheden bekend. Aert Ariaen Henricx Sloth of Slodt was metselaar van beroep. In 1619 kocht hij een erfcijns uit een huisje Achter de Mandemakers. Hij was vader van ten minste vier kinderen, overleed in 1630 en werd in de Sint-Jan begraven. Zijn zoon Ariaen was eveneens metselaar van beroep. Hij bezat huizen in het Volderstraatje, de Beurdsestraat, de Mortel en de Waterstraat. Hij maakte in januari 1649 zijn testament, waarin hij zijn goederen verdeelde over zijn zusters Agnes, Maria en Christina en hun nakomelingen. Kort daarop is hij overleden. 1.

Geschiedenis

(Martini 29) *

Uit de plattegrond van Martini blijkt dat de zerk in 1821 in het middenschip van de kerk lag, in de eerste travee vanaf de viering. Op de plattegronden van 1912, 1947 en 1978 komt de zerk niet voor. Als hij in 1893 nog in het middenschip lag, dan werd hij zeer waarschijnlijk bij de grootscheepse zerkverplaatsingen van dat jaar verlegd. Op de plattegrond van 1991 is de zerk weer terug te vinden, en wel op zijn huidige plek.

Personen

Peters, Heynderick † 20-3-1630
Sloth, Aert Ariaen Henricx
 Sloth, Agnes
Sloth, Ariaen
 Sloth, Christina
 Sloth, Maria

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie