Bron: Foto RCE

 

24 Adriaen van Hommelheze, 1556


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, ten noorden van de vierde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 87 x 167 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont aan de randen een tekstband met een inscriptie met gegraveerde letters, die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het middenveld iets boven het midden zien we een verdiepte cirkel met een rand en daarin in reliëf een kelk met hostie.

Bijzonderheden

Adriaen is in 1496 geboren als zoon van Rover Gerits van der Hommelheze en Barbara Jans die Cuyper en is uit Dinther afkomstig; Hommelheze is een toponiem in deze plaats. Vanaf 1526 wordt hij als priester vermeld. Tussen 1531 en 1550 stelde hij als notaris in ’s-Hertogenbosch een aantal akten op. Heer Adriaen bezat een beneficie in de Sint-Jan en was bovendien rector van de Anthoniuskapel in de Hinthamerstraat. Deze Adriaen van Hommelheze moet niet worden verward met Aert Henricx van (der) Hommelheze, eerst koster van de Sint-Jan, later rector van een altaar in de Sint-Jan, zonder evenwel tot priester gewijd te zijn. Heer Adriaen werd begraven bij het altaar van zijn naamheilige, Sint Adrianus (zie plattegrond altaren nr. 44). Zijn broer Jan Rovers betaalde na Adriaens dood de belasting van versterf lateraliter aan de stad. 1.

Geschiedenis

(Oud 261/?; Nieuw 389; Martini 83; Smits 50B) *

Hoewel niet bekend is wanneer het graf van Adriaen van Hommelheze eigendom werd van de kerk, deed het vanaf halverwege de achttiende eeuw enkel nog dienst als kerkgraf. Op 29 september 1796 werd geconstateerd dat het graf vol was.

In 1821 lag de zerk in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, in het midden van de derde travee vanaf het westen. Hij bevond zich daarmee in de buurt van de locatie waar in 1556 het altaar van Sint-Adrianus had gestaan en was dus tot in de negentiende eeuw op de plaats blijven liggen waar Adriaen van Hommelheze was begraven. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar zijn huidige locatie, enkele meters oostelijker.

Personen

 Cuyper, Barbara Jans die
Hommelheze, Adriaen van † 18-5-1556
 Hommelheze, Aert Henricx van (der)
 Hommelheze, Rover Gerits van der
 Rovers, Jan

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie