Bron: Foto RCE

 

20 Dirck Boeckholt alias Rumpt, 1542


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de derde travee vanaf het westen, de vierde zerk van de middelste west-oostelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 97 x 76 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft het bovengedeelte van een zerk. We zien een tekstband met nog twee hoekvierpassen met daarin evangelistensymbolen. In het midden zijn de onderste lijnen te ontwaren van wat vroeger een kelk met hostie in een cirkel moet zijn geweest.

Bijzonderheden

Het fragment heeft voorheen een geheel gevormd met een ander gedeelte dat nu elders in de kerk ligt (nr. 62). Uit het aldaar weergegeven vervolg van de inscriptie (..holt alias Rumdt priester en beneficiant van deze kerk †..) is op te maken dat deze zerk heeft behoord bij het graf van Dirck Boeckholt alias Rumpt. In handschrift Martini nr. 205 worden de fragmenten nog als één geheel weergegeven, zij het dat het middengedeelte in die tijd al niet goed leesbaar meer was.

Dirck Mathys Dircx Boeckholt (Bouchout, Boecholt, Bochout) van Rumpt (Rumd, Rumdt, Ruempt, Runst) wordt vanaf 1495 vermeld als priester. In dat jaar werd hij gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. In 1495-1497 en 1504 werd hij door de kerkfabriek van de Sint-Jan ingehuurd om missen te lezen of te bidden voor de zielen van overledenen. Heer Dirck bezat een beneficie in de Sint-Jan, waarschijnlijk verbonden aan het Leonardusaltaar, waarbij hij werd begraven (zie plattegrond altaren nr. 8). In 1522 verkocht hij namens de gezamenlijke beneficianten van die kerk een huis in Hintham onder Rosmalen. Ook komen we hem tegen als executeur van het testament van Huygeman Tynagel. Heer Dirck overleed op 11 november 1542. 1.

Geschiedenis

(Oud 195/223; Nieuw 135; Martini 205) *

Vanaf 1707 tot het begin van de negentiende eeuw was het graf eigendom van de kerk.

Op de plattegrond van Martini is de zerk terug te vinden in de noordelijke kooromgang, in de tweede straalkapel vanaf het transept, het voormalige Jacobskoor, thans de Aloysiuskapel. Deze locatie stemt exact overeen met de plaats waar Dirck Boeckholt alias Rumpt in 1542 werd begraven. Tussen 1542 en 1821 werd de zerk, zo blijkt ook uit de locatieaanduidingen in de leggers, inderdaad niet verplaatst. Evenmin als het ondergedeelte van de oorspronkelijke zerk komt dit fragment voor op de plattegronden van 1912, 1947 en 1978. Pas op de plattegrond van 1991 is het weer terug te vinden en wel op de huidige plek.

Personen

Boeckholt alias Rumpt, Dirck † 11-11-1542
· zie ook: 62. Dirck Boeckholt alias Rumpt, 1542
 Tynagel, Huygeman

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie