Bron: Foto RCE

 

191 Dierck Stadtlander, 1644


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het transept, de middelste zerk van de zuidelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 193 x 196 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft geen rand. Bovenin zien we een groot ovaal met daarin het wapen. Hieronder bevindt zich de drieregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg gebleven.

Wapens

Gevierendeeld; I drie rietstengels of lisdodden op een grasheuvel; II een uitkomende [lama] met vleugels 1.; III een zespuntige ster; IV drie zespuntige sterren. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend, welk lint zich aan beide zijden van het schild voortzet en onder het schild eindigt in kwasten. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: drie rietstengels op een grasheuvel.

Bijzonderheden

In 1638 benoemden de Staten-Generaal Dirck Stadtlander tot ontvanger van de convooien en licenten in Eindhoven. Dat hij als belastingambtenaar niet steeds de volledige medewerking kreeg van de plaatselijke bevolking bleek in 1640; hij diende toen een klacht in bij de Raad van State over het feit ‘dat de gemeijne lantsmiddelen bijde ingesetenen vande meijerije van Den Bosch merckelick worden gedefraudeert tot groot naedeel van sijn comptoir ende consequentelick van desen staet’. Dirck overleed op 21 juli 1644 en werd in de Bossche Sint-Jan begraven. 2.

Geschiedenis

(Oud 518/142; Nieuw 472; Martini 284; Smits 121) *
In de oudste twee leggers staat dit graf op naam van Staplander. De daaropvolgende leggers vermelden geen gegevens over het bezit van het graf, het zal toen eigendom van de kerk zijn geweest.
Op de plattegrond van Martini uit 1821 is de zerk terug te vinden in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de eerste travee vanaf het transept, ten noorden van de eerste middenpijler. De locatie volgens de leggers komt hiermee overeen. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar de huidige locatie, niet ver daarvandaan.

Personen

Stadtlander, Dierck † 21-7-1644

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie