Bron: Foto RCE

 

186 Abraham du Castel, 1713


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het transept, ten zuidoosten van de tweede arcadepijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 126 x 228 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont een brede band langs de zijden met daarin op de hoeken uitgespaarde vierpassen. Deze uitgespaarde vierpassen sluiten aan op het verdiepte middenveld. Het is zeer wel mogelijk dat in de verdieping oorspronkelijk koperen platen waren aangebracht met daarop een voorstelling. De latere inscriptie is gegraveerd op de ondergrond die daarvoor dan is geëgaliseerd.

Bijzonderheden

Abraham du Castel was een zoon van Jacob du Castel en afkomstig uit Rotterdam. Op 11 oktober 1685 werd zijn naam bijgeschreven in het Bossche poorterboek, vier dagen nadat hij in de kerk van Moergestel was gehuwd met Maria Domus, die was geboren in ’s-Hertogenbosch. Behalve de zonen Jacob (1689) en Stephanus (1695), beiden op de zerk genoemd, werden uit hun huwelijk ook drie dochters geboren, namelijk Maria Martha (1691), Johanna Catharina (1693) en Johanna (1694). Een of meer van hen zullen mogelijk al weer jong gestorven zijn en kunnen dan worden geïdentificeerd als ‘het kint van Castel’, onder welke naam in de Sint-Jan begravingen plaatsvonden in maart 1693 en in januari en mei 1695. Abraham du Castel en zijn zonen waren zilversmid in ’s-Hertogenbosch. Abraham werd 3 september 1685, een maand voor zijn huwelijk, als meester in het gilde toegelaten. Jacob werd meester in 1711. De ruim zes jaar jongere Stephanus doorliep een veel langere leertijd: vanaf 1718 was hij leerling bij zijn broer Jacob, vanaf circa 1723 werkte hij als gezel en pas in 1757, hij was toen 62, werd hij meester in het gilde van zilversmeden. Na 1774 werkte hij niet meer als zilversmid. Van Abraham zijn nogal wat werkstukken overgebleven, waaronder twee avondmaalsbekers, respectievelijk in het bezit van de evangelisch-lutherse gemeente in Den Bosch en de hervormde gemeente van Someren, en tafelzilver in het bezit van de Bossche godshuizen. Ook van zijn zoon Jacob bleef enig werk bewaard. 1.

Geschiedenis

(Oud 28; Nieuw 341; Martini 275; Smits 125) *
In 1707 stond dit graf al op naam van Abraham du Castel. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van de kinderen van monsr du Chastel, te weten Jacob en Stephanus du Castel. Zij blijken ook in 1752 de bezitters van het graf te zijn. In de legger van 1779 wordt enkel nog de naam van Stephanus du Castel genoemd. In de daaropvolgende legger is ten slotte ook zijn naam verdwenen.
De zerk lag in 1821 in het midden van de zuidelijke travee van het zuidtransept. De locatieaanduidingen in de leggers stemmen hiermee overeen. Vanaf de aankoop van het graf door Abraham du Castel tot in ieder geval 1821 werd de zerk dus niet noemenswaardig verplaatst. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar de huidige locatie verplaatst.

Personen

Castel, Abraham du † 27-7-1713
Castel, Jacob du
 Castel, Johanna Catharina du
 Castel, Johanna du
 Castel, Maria Martha du
Castel, Stephanus du
 Domus, Maria

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie