Bron: Foto RCE

 

181 Heilwich Baliaerts, 1513


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, ten zuidwesten van de tweede arcadepijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 126 x 237 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De oorspronkelijke gegraveerde voorstelling van de zerk is praktisch geheel afgesleten. Ook van de inscriptie zijn grote delen geheel verdwenen. Van de hoekvierpassen met evangelistensymbolen is bovendien slechts de vierpas met het symbool van de engel rechtsboven nog te ontwaren.
Het schild is in reliëf weergegeven op het midden van de zerk en wel schuin geplaatst van links naar rechts. De tekening uit circa 1900 geeft nog het tamelijke lange lint boven het schild. Het was een restant van een grote schilddragende figuur die ook toen al grotendeels was vervaagd en waarvan momenteel nog heel vaag enkele contouren zijn te ontwaren.

Wapens

In Hs 1709, 58.1 is het wapen duidelijk weergegeven: Gedwarsbalkt van zes stukken; een geschaakt vrijkwartier (4 blokken hoog, 6 blokken breed) met een schildhoofd beladen met een vogeltje.

Bijzonderheden

Heilwich Baliaert(s) is een dochter uit het huwelijk van Jacob Dircx (van den Dungen) en Geertruyt Gerits Baliaert. Zij trouwde met Jan Claes Arnts van Vladeracken. Na de dood van haar eerste man hertrouwde ze in 1501 of 1502 met Goyaert Grotaert van Oss. Goyaert was tussen 1487 en 1499 viermaal schepen van ’s-Hertogenbosch, was stadhouder van de hoogschout geweest en fungeerde vanaf 1501 of 1502 als stadhouder van de laagschout. Hij was gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en overleed in oktober of november 1504. Het echtpaar behoorde in de belastinglijsten van het begin van de zestiende eeuw gemiddeld tot de 3% hoogst aangeslagenen. Heilwich bleef in haar beide huwelijken kinderloos. Ze overleefde ook haar tweede man. 1.
De volgende persoon die op deze zerk wordt genoemd is Cornelis Hermans alias Baliaerts. Zijn precieze relatie met Heilwich Baliaerts is onduidelijk, wellicht is hij een afstammeling van haar broer Gerit, die net als Heilwich ook de achternaam van zijn moeder bleef voeren. Cornelis was pleitmaker van beroep: hij maakte pleiten, platte boten. Hij was getrouwd met Anna Willem Ghysberts, uit welk huwelijk tussen 1603 en 1616 zes kinderen werden gedoopt
in de Sint-Pieter. Cornelis bezat goederen aan de Brede Haven en Achter de Mandemakers. Hij is tussen 1624 en 1633 overleden. 2.

Geschiedenis

(Oud 516; Nieuw 555; Martini 297; Smits 124) *
In 1752 stond dit graf te boek als eigendom van Willem Bijvelt (zie ook zerk 335). Op 20 maart 1755 werd het overgeboekt op naam van zijn dochter Herberdina Maria Bijvelt, weduwe van Levinus van Mossevelt, en haar twee kinderen Theodora Maria van Mossevelt, echtgenote van Adrianus van Herk, en Hendricus van Mossevelt. Vanaf 5 mei 1779 stond het enkel nog op naam van Theodora Maria van Mossevelde. De legger van 1804-1805 geeft geen informatie meer.
Het is niet mogelijk om de ligging van het graf voor het midden van de achttiende eeuw te bepalen. De locatieaanduiding in latere leggers komt overeen met de positie van de zerk in 1821, in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar de huidige locatie verplaatst.

Personen

 Baliaert, Geertruyt Gerits
 Baliaerts, Gerit
Baliaerts, Heilwich † 15-5-1513
 Bijvelt, Herberdina Maria
· zie ook: 335. Anoniem
 Bijvelt, Willem
 Dungen, Jacob Dircx van den
Ghysberts, Anna Willem
 Herk, Adrianus van
· zie ook: 335. Anoniem
Hermans alias Baliaerts, Cornelis
 Mossevelt, Hendricus van
· zie ook: 335. Anoniem
 Mossevelt, Levinus van
· zie ook: 335. Anoniem
 Mossevelt, Theodora Maria van
· zie ook: 335. Anoniem
 Oss, Goyaert Grotaert van
 Vladeracken, Jan Claes Arnts van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie