Bron: Foto RCE

 

163 Simon Verepaeus, 1598


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, ten noordwesten van de vierde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 99 x 213 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De goed bewaarde zerk heeft aan de onder- en bovenzijde een brede band, waartussen het middenveld, aangegeven door een smalle rand, en bestaat uit een volledig opgevulde inscriptieplaat. De inscriptieplaat wordt omgeven door bandwerk bestaande uit vele voluten. De brede band aan de bovenzijde en het bandwerk aldaar worden in het midden doorbroken door een cirkel, aangegeven door een rand met daarbinnen een kelk met hostie. Links en rechts hiervan zijn respectievelijk een doodskop en twee gekruiste doodsbeenderen gegraveerd. Middenonder worden de brede band en het bandwerk op dezelfde manier doorbroken door het wapenschild. De gegraveerde kapitalen van de inscriptie, met verschillende samentrekkingen, vallen op door hun fraaie vormgeving.

Wapens

Doorsneden; I drie palen; II drie schuinbalken. De balken in de beide schilddelen zijn ten opzichte van elkaar wisselend geplaatst. 1.

Bijzonderheden

Simon Verepaeus (Verreept, Vereept) was pedagoog en publicist en heeft grote invloed gehad op het onderwijs in de Nederlanden. Hij werd rond 1522 geboren in Dommelen bij Valkenswaard als zoon van Wouter Jacobs Verreept en Johanna Hovelmans. Waarschijnlijk heeft hij de Latijnse school in ’s-Hertogenbosch bezocht, waarna hij zich in 1542 aan de Leuvense universiteit inschreef, alwaar hij in 1545 tot meester in de vrije kunsten promoveerde. In 1550 werd Simon tot priester gewijd. Vanaf ongeveer 1550 was hij docent aan de kapittelschool van Hilvarenbeek. In 1565 schreef Simon zich opnieuw in aan de universiteit van Leuven. Rond die tijd werd hij bovendien pater van de zusters in het klooster Thabor te Mechelen. In 1566 vond hij, op de vlucht voor de beeldenstorm, een veilig heenkomen in Keulen. Kort daarna werd hij opnieuw leraar in Hilvarenbeek, waar hij het beneficie van het Heilige-Kruisaltaar in de Sint-Pieterskerk bezat en waar zijn broer Henrick intussen deken van het kapittel was geworden. In 1573 keerde hij terug naar het klooster Thabor in Mechelen. Eind 1582, begin 1583 vestigde hij zich in ’s-Hertogenbosch, waar hij eerst in de Kerkstraat woonde en vanaf 1587 in de Peperstraat. Waarschijnlijk gaf hij al vanaf 1583 les aan de Bossche Latijnse school, in 1589 werd hij benoemd tot rector van die instelling en werd hij kanunnik van de Sint-Jan. Verepaeus werd begraven bij het Wilgefortisaltaar (zie plattegrond altaren, nr. 32). Hij stichtte twee studiebeurzen voor studenten aan de Bossche Latijnse school. Verepaeus heeft veel pedagogische werken gepubliceerd en heeft daarmee grote invloed gehad op het contrareformatorische onderwijs en de opvoeding. Zijn Latijnse grammatica werd in de zeventiende en zelfs in de achttiende eeuw op scholen in de Zuidelijke Nederlanden nog veelvuldig gebruikt. 2.

Geschiedenis

(Oud 96; Nieuw 515; Martini 329; Smits 93) *
Het graf stond in ieder geval vanaf 1707 te boek als kerkgraf.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het westen, ten zuidoosten van de tweede arcadepijler van het middenschip. Deze plek bevindt zich in de buurt van de plaats waar het altaar van Wilgefortis gestaan had, in de nabijheid waarvan Verepaeus in 1598 werd begraven. Omdat ook in de leggers deze locatie wordt aangeduid, zal de zerk tussen 1598 en 1821 niet verplaatst zijn. Tussen 1821 en 1912 werd hij enkele meters in zuidoostelijke richting verlegd.

Personen

 Hovelmans, Johanna
Verepaeus, Simon † 10-11-1598
 Verreept, Henrick
 Verreept, Wouter Jacobs

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie