Bron: Foto RCE

 

12 Jan van Enckenvoirt, 1529


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, de middelste van de zuidelijke rij van drie zerken

maten 58 x 101 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is erg vaag geworden en grote delen van de inscriptie zijn niet meer te ontcijferen. Het betreft een inscriptiezerk met een randtekst, zonder omkadering, in gotische letters en verder nog een zevenregelige inscriptie in kapitalen op het middenveld.

Bijzonderheden

Jan van Enckenvoirt was nog een jong kind toen hij op 1 maart 1528 paasstijl (dat is 1 maart 1529 nieuwjaarsstijl) overleed. Wie deze Jan nu precies was, is onduidelijk. Wellicht is hij een zoon van de Bossche schepen Gerit Michiels en diens echtgenote Elisabeth, de zuster van kardinaal Willem van Enckenvoirt. Mogelijk ook gaat het om een natuurlijke zoon van een van de kinderen van het genoemde echtpaar.

In 1679 werd de naam van Pieter Fier, koster van de kerk, aan de zerk toegevoegd. Pieter Pieters Fier en Jenneken Pieters Verhoeff lieten tussen 1658 en 1665 vier kinderen dopen in de Grote Kerk, dat wil zeggen de Sint-Jan. 1.

Geschiedenis

(Oud 450; Nieuw 628; Smits 48B) *

In 1707 was het graf eigendom van Pieter Fier. Ook in de legger van 1724 is zijn naam terug te vinden. De legger van 1752-1755 vermeldt de overname van het graf door Peter Vissers. Zijn moeder was een dochter van Pieter Fier. In latere leggers zijn geen gegevens over het bezit van het graf meer terug te vinden, zodat aangenomen mag worden dat het voor 1779 eigendom van de kerk was geworden.

Het graf lag zeker vanaf het einde van 1707 tot in het eerste decennium van de negentiende eeuw in het middenschip van de kerk, in de vierde travee vanaf het westen. Vermoedelijk werd de zerk tijdens de grootscheepse zerkverplaatsingen van 1893 verlegd naar zijn huidige plek.

Personen

Enckenvoirt, Jan van † 1-3-1529
 Enckevoirt, Elisabeth van
· zie ook: 3. Goyaert Stoters van Enckenvoirt, 1608
 Enckevoirt, Willem van
· zie ook: 3. Goyaert Stoters van Enckenvoirt, 1608
Fier, Pieter
 Michiels, Gerit
· zie ook: 3. Goyaert Stoters van Enckenvoirt, 1608
 Verhoeff, Jenneken Pieters
 Vissers, Peter

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie