Bron: Foto RCE

 

97 Aleyt Kempen, 1522


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip , de tweede travee vanaf het transept, ten oosten van de derde arcadepijler

maten 75 x 136 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het oppervlak van de zerk vertoont vele kleinere en grotere beschadigingen. De zerk ligt met de bovenzijde naar het oosten. We zien een tekstband met diep gegraveerde letters. Op het middenveld, maar dan omgedraaid, is een tweede inscriptie in gotische letters te zien, mogelijk het vervolg op de tweede helft van de inscriptie in de tekstband. Hieronder volgt een inscriptie in kapitalen. Midden onderaan is nog, enigszins vervaagd, een met lint opgehangen wapen te zien, waarvan het benedengedeelte van een in twee rijen geschaakte schuinbalk zichtbaar is.

Wapens

Hs 1790, 150.2: doorsneden; over alles heen een in twee rijen geschaakte schuinbalk. [Kempen].

Bijzonderheden

Uit handschrift 1709, 150.2 weten we dat dit de zerk is van Aleyt Kempen. Aldaar wordt immers de volgende inscriptie gegeven: ‘Sepultura Aleijt Kempen, sterft den 13 / Julij 1522 / en Bartholomeus Mathijssen van Arlten / sterft Anno 16 -- den --- / en Marieke Alaerts sijn huijsvrouw sterft / 1622 den 2 April / en Heer Geraerd Kempen P.B.R. sterft / den 20 Julij 1648.’ Aleyt is een dochter van Coenraet Ghysberts Kemp of Kempen, in 1474 rentmeester van de stad, en Christina Jan Wyers van Os. In 1484 werd Aleyt lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Ze is waarschijnlijk haar hele leven lang ongehuwd gebleven. Aleyt woonde in een huis Achter het Wild Varken en overleed op 13 juli 1522. Haar enige wettige broer mr. Jan was al eerder overleden; deze familie Kemp(en) werd voorgezet door diens natuurlijke zoon mr. Jan. Deze had een zoon Willem, die bij Margaretha Gerits van Ravensteyn vader was van onder anderen Gerard. Deze werd rond 1600 priester, bezat beneficies in de Sint-Jan en de Begijnhofkerk in Den Bosch en was rector van het altaar van Johannes de Doper in Hilvarenbeek. Hij was notaris van het Bossche kapittel. Na de val van de stad in 1629 bleef heer Gerard in de stad wonen. Hij overleed op 20 juli 1648 en werd onder deze zerk in de Sint-Jan begraven. 1. Op deze zerk staan ook Bartholomeus Mathyss van Arssen en diens vrouw Mariken Alaerts vermeld. Voor zover bekend bestaat er geen relatie met de familie Kempen. Bartholomeus is een zoon van Mathys van Arssen en Baetken Willems Hoets en was afkomstig uit Arcen. In 1597 geeft hij opdracht om de goederen die hij als enige erfgenaam van zijn ouders in Arcen bezit te verkopen. Het echtpaar liet in 1593 en 1595 twee dochters dopen in de Sint-Jan. Dochter Mathysken trouwde met tingieter Herman Geermans. Mariken Alaerts overleed op 2 april 1622. Bartholomeus overleed in 1632 en werd op 8 juli van dat jaar begraven op het Sint-Janskerkhof en niet onder deze zerk, waarop zijn sterfdatum dan ook niet is ingevuld. 2.

Geschiedenis

Een registratienummer ontbreekt op de zerk, evenals een vermelding van de zerk in het handschrift Martini. Het is dan ook niet mogelijk om iets over het bezit en de voormalige locatie(s) ervan te zeggen.

Personen

Alaerts, Mariken
 Arssen, Bartholomeus Matthyss van
 Arssen, Mathys van
 Arssen, Mathysken van
 Geermans, Herman
 Hoets, Baetken Willems
 Kempen jr., Jan
 Kempen sr., Jan
Kempen, Aleyt † 13-7-1522
 Kempen, Coenraet Ghysbert
Kempen, Gerard
 Kempen, Willem
 Os, Christina Jan Wyers van
 Ravensteyn, Margaretha Gerits van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie