Bron: Van Valkenburg BC

 

70 Frans Peters van Susteren, 1612


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de derde travee vanaf het westen, de noordelijke van de oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 116 x 243 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is ten zeerste afgesleten, met als gevolg dat van de inscripties nog slechts enkele disparate letters zijn te ontcijferen en dat ook het wapen niet meer is te lezen. De zerk vertoont nog de contouren van een cirkel op het middenveld waarin het wapenschild was opgehangen met een lint aan een lus. Hierboven is nog vaag een vreemde lijn te ontwaren met daarin op gelijke afstand een achttal lijntjes. De zerk heeft een verdiepte tekstband met hoekvierpassen, die vroeger moeten zijn ingelegd geweest met een ander materiaal. Mogelijk betreft het een oudere zerk die later van nieuwe inscripties is voorzien, inclusief de rond 1900 nog gedeeltelijk te lezen inscriptie in de verdiepte tekstband.

Wapens

Drie vijfbladige rozen; een vrijkwartier met twee aanziende ossenkoppen, naast elkaar, vergezeld beneden van een driekantige eg.
Het wapen in Hs 1709, 24.1 wijkt sterk af: Gedeeld; I doorsneden; a in blauw een driekantige eg, vergezeld links en rechts van een aanziende ossenkop; b in rood een aanziende witte leeuwenkop; II een zesspakig rad. Als de wapenomschrijving uit Hs 1709 juist is, dan kan er sprake zijn van een alliantiewapen N.N.-Thomas.

Bijzonderheden

In Hs 1709, 24.1 wordt van deze zerk de navolgende inscriptie gegeven: ‘Johanna Abraham / Thomas sijn huijs / vrouw sterft den / 29 Julij 1636 / Dirckxke van / Susteren sterft den / 4 December 1686 / hier leijt begraven Frans Petersz van Susteren / sterft den 30 october 1612 1. bidt voor de ziele en Hendricus van Susteren sterft den 4 Decemb’ 1686 / Begrafenisse Guilliam van Strijp sterft den 30 Novemb / 1632 en / Hester van Wijtfelt sijn huijsvrouwe sterft den 5 September 1635.
Alle personen die op de zerk worden vermeld staan in relatie tot wijntavernier Abraham Henrick Thomas en zijn vrouw Catharina, dochter van de Bossche schepen Jan Lamberts de Wolf. Hun dochter Johanna was de tweede vrouw van de Bossche wollenlakenverkoper Aert van Strijp, zoon van Jacob Frans van Strijp, in 1581-1583 rentmeester van ’s-Hertogenbosch, en Luytgart, dochter van chirurgijn mr. Aert Pleviers, en eerder gehuwd geweest met Luytgart Willem Henrick Ceelen van Berchem. Uit Aerts eerste huwelijk werd een zoon Guilliam geboren, die in het huwelijk trad met Hester van Wijtfelt. Hester, op 4 september 1606 gedoopt in de Sint-Jan, was het enige kind dat de volwassenheid bereikte van koopman Gerart Gerarts van Wijtfelt en zijn tweede vrouw Maria, eveneens een dochter van Abraham Henrick Thomas en Catharina de Wolf. Een derde dochter van Abraham en Catharina is Elisabeth, gedoopt in de Sint-Jan op 9 augustus 1577, die in het huwelijk trad met bierbrouwer Frans Peters van Susteren en na diens overlijden in 1612 hertrouwde met Jan Peters Wonders. Een van haar zonen, Henrick, was evenals zijn vader bierbrouwer en is na zijn dood in 1686 eveneens onder deze zerk begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 244; Nieuw 378; Martini 91; Smits 40) *
In 1707 stond het graf op naam van Van Susteren. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van de kinderen van Hendrik van Susteren. Deze kinderen worden in eerste instantie ook in de legger van 1752-1755 genoemd. Voor verdere overboekingen wordt in deze legger verwezen naar het graf met het nieuwe registratienummer 33 (nr. 385), dat in het bezit was van verschillende leden van de familie Van der Vliert, kinderen van Antonij van der Vliert en tevens kleinkinderen van Hendrik van Susteren. Het betreft hier Antonius Josephus van der Vliert, Griffier van het Vrije der Stad Bruggen, de Heer van der Vliert, Predikheer, Johanna Maria van der Vliert, N.N. van der Vliert, echtgenote van Hendrico Eeltjes, en ten slotte Heribertus van der Vliert, Canonik tot Bruggen. In latere leggers ontbreken de gegevens over het bezit van beide graven.
De plattegrond van Martini laat zien dat de zerk in 1821 in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip lag, in de vierde travee vanaf het westen. De locatie van de zerk tussen 1707 en het begin van de negentiende eeuw stemt hiermee overeen. Tussen 1821 en 1912 werd hij verplaatst naar de huidige plek.

Personen

 Berchem, Luytgart Willem Henrick Ceelen van
 Eeltjes, Hendrico
· zie ook: 385. Johanna van der Vliert, 1678
 Pleviers, Aert
 Pleviers, Guilliam
 Pleviers, Luytgart
 Strijp, Aert van
Strijp, Guilliam van
 Strijp, Jacob Frans van
Susteren, Dirckxke van
Susteren, Frans Peters van † 3-6-1612
· zie ook: 474. Jan Peters Wonders van Roosmalen, 1622
Susteren, Henrick van † 1686
 Thomas, Abraham Henrick
· zie ook: 474. Jan Peters Wonders van Roosmalen, 1622
 Thomas, Elisabeth Abrahams
· zie ook: 474. Jan Peters Wonders van Roosmalen, 1622
Thomas, Johanna Abrahams
 Thomas, Maria Abrahams
 Vliert, Antonij van der
 Vliert, Antonius Josephus van der
· zie ook: 385. Johanna van der Vliert, 1678
 Vliert, Heribertus van der
· zie ook: 385. Johanna van der Vliert, 1678
 Vliert, Johanna Maria van der
· zie ook: 385. Johanna van der Vliert, 1678
Wijtfelt, Hester van
 Wijtfliet, Gerart Gerarts van
 Wolf, Catharina de
 Wolf, Jan Lamberts de
 Wolf, Johanna de
Wonders, Henrick
 Wonders, Jan Peters

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie