Bron: Van Valkenburg BC

 

61 Wolfs, 16de eeuw


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, ten zuidwesten van de tweede middenpijler

maten 90 x 183 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Rechtsonder is een nieuw rechthoekig stuk steen van 22 x 39 cm. ingezet, evenals een driehoekig stuk steen in de linkerbenedenhoek. De vierpassen op de hoeken evenals de tekstbanden daartussen zijn grotendeels vervaagd, slechts de gedeeltelijk bewaarde vierpas linksonder toont nog enige vage sporen van een evangelistensymbool. Van de oorspronkelijke inscriptie, in de tekstbanden en bovenaan in het middenveld, zijn naast enkele disparate letters slechts aan de linkerzijde enige woorden te ontwaren. Op de tekening uit circa 1900 waren nog enkele woorden meer te onderscheiden, maar ook toen al was de inscriptie niet meer helemaal te lezen. Het gaat om een zerk met een tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door vierpassen, bedoeld voor de vier evangelistensymbolen. In het midden van de zerk is een rechthoekig middenstuk van 50 bij 98 cm. uitgekapt dat vroeger waarschijnlijk heeft gediend als ruimte voor een sierplaat van een ander materiaal, mogelijk brons of wit marmer.

Bijzonderheden

Jan Nicolaes de Wolf of Wolfs, waarschijnlijk afkomstig uit Besoijen, kocht in februari 1480 het poorterschap van ’s-Hertogenbosch. In de belastinglijsten uit het begin van de zestiende eeuw behoort hij tot de 5% hoogst aangeslagenen. In de bestuursjaren 1508 tot en met 1510 was hij als een van de goede mannen verantwoordelijk voor de stedelijke financiën. Uit zijn huwelijk met Hadewich Wouters vanden Broeck zijn elf kinderen bekend. Vier van hun zonen werden geestelijken: Jan ging in 1495 in Leuven studeren en werd priester; Dominicus werd broeder in Zwolle; Frans minderbroeder in zijn geboortestad; Wouter was broeder in het klooster van de Zusters van Orthen, eveneens in ’s-Hertogenbosch. Zoon Nicolaes was bontwerker van beroep, in 1534/5 deken van dat ambacht en in 1545/6 deken van het slagersgilde. Twee van de zes dochters van Jan en Hadewich, Belia en Henrica, waren zusters in het klooster Nazareth te Waalwijk. Hadewich was begijn en in 1531 een van de meesteressen van het Bossche begijnhof. Hoewel geen geestelijken, bleven de overige drie zusters, Elisabeth (waarschijnlijk al rond 1500 overleden), Beatrix (overleden tussen 1527 en 1530) en Yda (overleden 1572/3) voor zover bekend eveneens ongehuwd.
De tekst op de zerk is slechts fragmentarisch overgeleverd. Duidelijk is dat het bij de tweede persoon om begijn Hadewich of Heesken Wolfs gaat. De eerstgenoemde op de zerk moet een eerder gestorven zuster van haar zijn. Zeer waarschijnlijk gaat het om Beatrix of Baetken, tussen 1527 en 1530 overleden. Beatrix wilde aanvankelijk in het predikherenklooster begraven worden, maar in haar laatste wilsbeschikking veranderde ze van gedachten: ze wenste begraven te worden ‘in dat minderbruederen clooster in die kercke dair brueder Frans hair lieve brueder innewoent’. Of dit inderdaad ook is gebeurd is onduidelijk. Is ze ondanks haar laatste wensen toch in de Sint-Jan begraven of lag de zerk van de zusters Wolfs aanvankelijk wel degelijk in de Minderbroederskerk en is hij pas na de ontmanteling van dat klooster verplaatst naar de Sint-Jan? 1.

Geschiedenis

Het graf stond in 1707 op naam van Pieter Morel. Ook in de legger van 1724 komt hij als eigenaar voor. In latere leggers ontbreken de gegevens over het bezit van het graf. Het zal daarom aan de kerk zijn toegevallen. Sinds 8 augustus 1799 was het graf vol.

Vanaf 1707 tot begin negentiende eeuw lag de zerk in de noordelijke buitenzijbeuk van het koor, in de tweede travee vanaf het transept. Hoewel het zerknummer op de plattegrond van Smits nauwelijks leesbaar is, lijkt het erop dat de zerk zich in 1912 in de noordelijke kooromgang bevond, vlak voor de tweede straalkapel vanaf het transept. Dit is dezelfde plek als op de plattegrond van 1978. Op de plattegrond van 1991 ligt de zerk op zijn huidige plaats.

Personen

Broeck, Hadewich Wouters van den
· zie ook: 369. Wouter van den Broeck, 1489
 Morel, Pieter
Wolfs
 Wolfs, Beatrix
 Wolfs, Beatrix (Baetken) † 1527
 Wolfs, Belia
 Wolfs, Dominicus
 Wolfs, Elisabeth
 Wolfs, Frans
Wolfs, Hadewich
 Wolfs, Henrica
 Wolfs, Jan Nicolaes
· zie ook: 369. Wouter van den Broeck, 1489
 Wolfs, Nicolaes
 Wolfs, Wouter
 Wolfs, Yda

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie