Bron: Foto RCE

 

60 Antonia Monicx, 2de kwart 17de eeuw


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, ten zuidoosten van de eerste middenpijler

maten 109 x 204 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Er is een tekstband met omgeslagen hoeken.

Bijzonderheden

Antonia of Antonette Monicx is een dochter van kuiper Jaspar Monicx, natuurlijke zoon van Aert Monicx. Haar man, mr. Henrick van Strepen, was niet uit ’s-Hertogenbosch afkomstig en het echtpaar woonde vermoedelijk elders. Na de dood van Henrick keerde Antonia waarschijnlijk terug naar haar geboortestad, in 1615 ontving ze via een inwoner van Gouda van de andere erfgenamen van Henrick van Strepen een afkoopsom voor haar aanspraken op zijn nalatenschap. Ziek te bed liggend maakte zij in december 1621 voor het laatst een testament op in haar woonhuis in het Straatje van Best. Haar biechtvader, de pastoor, onderpastoor en koster van de Sint-Pieter kregen elk een legaat, als lid van de Broederschap van de H. Rozenkrans liet zij het altaar daarvan in de kerk van het predikherenklooster 100 gulden na. Wanneer Anthonia is overleden is door beschadiging van de zerk niet meer te lezen en ook niet uit andere bronnen bekend. 1.

Geschiedenis

(Oud 252; Nieuw 370) *
In de oudste twee leggers staat het graf van Antonia Monicx te boek als kerkgraf. In de legger van 1752-1755 wordt het aangeduid als graf van wijlen de Heer en Mr Johan van Gemert en overgeboekt op naam van zijn kinderen Henricus, Lambertus, Johannes Stephanus, Johan Baptista en Allegonda van Gemert. Verder vermeldt deze legger dat het graf in de oude legger abusievelijk als kerkgraf geregistreerd stond, terwijl het een eigen graf was van genoemde Johan van Gemert, ‘wiens naam op de zark ook uitgehouwen is’. Dit laatste is opmerkelijk, want op de hier behandelde zerk ontbreekt ieder spoor van zijn naam. Wel komt er in Hs Martini onder het nummer 104 een zerk voor die in het middenveld zijn naam draagt. De plek waar deze zerk in 1821 lag, komt overeen met de locatie van het graf van Antonia Monicx. Zeer waarschijnlijk moest de zerk van Antonia Monicx met de verkoop van het graf aan Johan van Gemert wijken voor de zerk van deze nieuwe eigenaar.
De zerk van Monicx lag in ieder geval vanaf 1707 tot aan het moment dat hij vervangen werd door de zerk van Van Gemert in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, in de tweede travee vanaf het transept. Op de plattegronden van Martini, Smits, 1947 en 1978 wordt de zerk niet aangegeven. Pas in 1991 wordt de zerk weer aangeduid op en wel op de huidige plek.

Personen

Gemert, Allegonda van
Gemert, Henricus van
Gemert, Johan Baptista van
 Gemert, Johan van
Gemert, Johannes Stephanus van
Gemert, Lambertus van
 Monicx, Aert
Monicx, Antonia (Antonette)
 Monicx, Jaspar
 Strepen, Henrick van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie