Bron: Foto RCE

 

496 Anneken van Doers, 1580


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het koor, de vierde travee vanaf het transept, de westelijke van twee zerken voor de ingang naar de sacristie

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 58 x 92 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De linkerbenedenhelft van de zerk is afgesleten. De tekstband heeft geen hoekversieringen. Op het middenveld, aangegeven door een rand, is een ruitschild aangebracht met daarop een huismerk.

Wapens

Een hand- of huismerk, bestaande uit een boven en beneden gesloten X en een Latijns kruis, staande op het snijpunt van de X.

Bijzonderheden

Hs 1709.3 geeft de volgende tekst: hier leet begraven Anneken van Doers / Bagijn inde Aer sterft Ao 1580 den 12 December.
De belastinglijst van 1552 bevat onder de kop Taxe vanden groeten begynhoeve een opsomming van de verschillende huizen op het begijnhof en per huis de verschillende bewoonsters. In het huis ‘Inden Arn’ woonde toen onder anderen Anneken van Doren. Begijn Anna Henricx van Doirn betaalde in 1574/5, nog tijdens haar leven, haar doodschuld als gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. In datzelfde jaar werd begijn Anna Dircx van Doirn gewoon lid van diezelfde Broederschap. Haar zuster Petra Dircx van Doirn was eveneens begijn en in 1588 meesteres van het begijnhof. Dan was er nog een Anna Daems van Duren die vanaf de jaren 1560 tot aan haar dood in 1593/4 als begijn op het Bossche begijnhof leefde. Wie van de drie Anna’s wordt op deze zerk vermeld? Gezien haar sterfdatum niet Anna Daems, maar of het nu om Anna Dircx of Anna Henricx gaat blijft onduidelijk. 1.

Geschiedenis

(Martini 247; Smits 255A) *
Mede door het ontbreken van een registratienummer op de zerk kunnen er in de leggers geen gegevens over het eigendomsrecht van het graf achterhaald worden.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, in de derde travee vanaf het transept, een paar meter ten zuidoosten van de derde koorpijler. Voor 1912 kwam hij op zijn huidige plek terecht.

Personen

Doers, Anneken van † 1-12-1580
 Doirn, Anna Dircx van
 Doirn, Anna Henricx van
 Doirn, Petra Dircx van
 Doren, Anneken van
 Duren, Anna Daems van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie