Bron: Foto RCE

 

495 Aernoldus Ransecreemer, 1672


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het koor, de vierde travee vanaf het transept, de derde zerk vanaf het noorden van de oostelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 114 x 199 cm
steensoort grijze maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De steen is wit uitgeslagen, vooral aan de randen. De zerk bestaat uit twee stukken, gescheiden door een opvulstuk. Met uitzondering van de vierregelige inscriptie op eenderde van boven is de zerk leeg.

Bijzonderheden

Arnt is in 1628 in ’s-Hertogenbosch geboren als zoon van apotheker Jan Arnts Ransecremer en Aleyt Hermans vander Meulen. Zijn vader schreef zich in 1655 op 55-jarige leeftijd nog in als medicijnenstudent in achtereenvolgens Leiden en Franeker en behaalde in die laatste plaats de titel van doctor in de medicijnen. Arnt was evenals zijn vader apotheker van beroep. In 1651 trouwde hij met Johanna Keyten, in 1626 geboren uit het huwelijk van bakker Franck Jans Keyten († 1630) en Beatrix Adriaens de Best († 1669). Haar vader was in 1617 blokmeester van het blok van de Vughterdijk. Arnt overleed op 3 september 1672 en werd drie dagen later vanuit de Sint-Jan in de Sint-Catrien begraven in het graf van zijn schoonouders. Zijn weduwe stierf op 19 juli 1706 en liet onder andere een huis in Sint-Michielsgestel, twee huizen in de Vughterstraat en een huis aan de Vughterdijk na aan haar kinderen. Zij werd eveneens in de Kruiskerk begraven. Hun zerk bevindt zich daar nog steeds en draagt de volgende inscriptie: BEGRAFFENIS VAN FRANC / IANSEN KEITEN STERF DEN / 28 MAERT 1630 BEATRIS DE BEST SIN HUYSVROU / STERFT DE 18 IANEWARI 1669 / CATHERINA FRANCKEN / KEYTEN STERFT DEN 13 / APRIL 1635 ADRYAEN / FRANCKEN KEYTEN / STERFT DEN 14 MAY 1648 / EN ARNOLDUS RANSECREMER / STERFT DEN 3 SEPTEMBER / ANNO 1672 EN SYN HUYSVROUW / JOHANNA KEYTEN STERFT / DEN 19 JULI AO 1706. Merkwaardig is dat hoewel Arnt Ransecremer in de Kruiskerk is begraven en daar ook op een zerk wordt vermeld, zich ook in de Sint-Jan een zerk bevindt met zijn naam en sterfdatum. Beide zerken worden in Hs 1709 beschreven, de zerk in de Sint-Jan moet dus van voor 1709 dateren. De familie Ransecremer, waarschijnlijk zoon Jan (geboren 1661), heeft eind zeventiende of begin achttiende eeuw een graf in de Sint-Jan aangekocht en blijkbaar op de zerk de naam en sterfdatum van vader Arnt laten aanbrengen, hoewel deze in de Sint-Cathrien begraven was. Midden achttiende eeuw was het graf in de Sint-Jan in bezit van Maria Allegonda van Eyl, tweede vrouw en inmiddels weduwe van Jan Ransecremer, en hun dochter Johanna Maria Josepha (1723-1792), echtgenote van Franciscus Jacobus van de Mortel (1723-1791). 1.

Geschiedenis

(Oud 208; Nieuw 154; Martini 212; Smits 252) *
De legger van 1707 spreekt van t’ graft van ransecremers. Eigenaar was toen Jan Ransecremer, zoon van Aernoldus. In 1724 werd het graf overgeboekt op naam van Johanna Mareianna Ransekramer en de kinderen van Catharina Ransekramer, echtgenote van Peter van Geffen. Johanna Mareianna en Catharina waren zussen van de genoemde Jan. Op 30 mei 1752 werd het graf overgeboekt op naam van de tweede echtgenote van Jan Ransecremer, Maria Allegonda van Eijl, en op die van van hun dochter Johanna Maria Josepha Ransecremer, echtgenote van Franciscus Jacobus van de Mortel, en hun dochter. Voor 1779 verviel het graf aan kerk. In 1821 lag de zerk nog op zijn oorspronkelijke plek in de oostelijke straalkapel van de kooromgang. Tussen 1821 en 1912 werd hij verlegd naar de huidige plek.

Personen

 Best, Beatrix Adriaens de
 Eyl, Allegonda van
 Geffen, Peter van
 Keyten, Adryaen Francken
 Keyten, Catharina Francken
 Keyten, Franck Jans
 Keyten, Johanna
 Meulen, Aleyt Hermans vander
 Mortel, Franciscus Jacobus van de
Ransecreemer, Aernoldus † 3-9-1672
 Ransecremer, Catharina
 Ransecremer, Jan
 Ransecremer, Jan Arnts
 Ransecremer, Johanna Mareianna
 Ransecremer, Johanna Maria Josepha

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie