Bron: Foto RCE

 

487 Willem Sonmans, 1632


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, de eerste travee vanaf het transept, de zuidelijke van de westelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 114 x 231 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Hoewel de zerk enigszins glad is geworden is hij nog goed te lezen. Hij heeft een rand, aangegeven door een simpele gegraveerde lijn. In het midden van de steen bevindt zich een verdiepte cirkel zonder rand, met daarin het wapen.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (?) (1 schild): Gedeeld; I een dubbelkoppige adelaar; II doorsneden; a een stralende gezichtszon; b drie gesteelde bloemen op een berg [vermoedelijk bedoeld als grasgrond], waarvan de bloemen bij de twee rechterbloemen aan een steeltje ter rechterzijde bloeien, bij de linkerbloem aan een steeltje ter linkerzijde. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: de stralende zon uit het wapen.
Op het eerste gezicht zou men hier kunnen denken aan een alliantiewapen, ware het niet dat de mansnaam Sonmans toch wel direct in verband moet worden gebracht met het bovenste schilddeel van de vrouwshelft. 1. Mogelijk is de rechterhelft een herkomstaanduiding van de familie, terwijl de linkerhelft is verdeeld in de mans- en vrouwshelft. 2.

Bijzonderheden

Willem is een zoon van Peter Peters Sonmans en van Catharina, dochter van apothecaris mr. Henrick de Bye. Willem was kramer en zijdelakenverkoper van beroep. In 1609 trad hij in het huwelijk met Aelken, dochter van bierbrouwer Lonis Simons vander Putten en Catharina Jans van Santen. Uit deze verbintenis stammen minstens elf kinderen, van wie er bij het overlijden van Aelken nog negen in leven waren. Ook na 1629 bleef het gezin katholiek, dochter Elisabeth werd in 1631 in de katholieke Sint-Jansparochie gedoopt. Willem overleed op 26 augustus 1632 en werd op 3 september in de Sint-Jan begraven. Zijn weduwe stierf 1 juli 1634 en werd op de zevende van die maand naar haar laatste rustplaats gebracht. Minstens drie van hun kinderen werden eveneens in de Sint-Jan begraven, waarschijnlijk onder dezelfde zerk: Adriana op 9 oktober 1635, Frans op 14 september 1666 en Maria op 16 mei 1687. 3.

Geschiedenis

(Oud 178; Nieuw 202; Martini 239; Smits 282) *
Het graf stond in 1707 geregistreerd als t’ graft van Sonnemans. Uiterlijk in 1724 kwam het op naam van Jan, Allegonda, Maria, Magdalena en Wilmina van Gestel. Laatstgenoemde was getrouwd met Willem van Egmont. Verder kwam het graf op naam van Jan van Uijttert en Govert Cras. Tussen 1724 en 1752 kwam het in het bezit van de kerk. In 1787 werd het weer verkocht, en wel aan professor en predikant J.J. (Jan Jacob) van Drunen. De legger van 1804-1805 vermeldt de overboeking op naam van zijn zoon Jan Jacob. In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, in de vierde travee vanaf het transept, waar hij in ieder geval vanaf begin achttiende eeuw had gelegen. Voor 1912 kwam hij op zijn huidige plaats te liggen.

Personen

 Bye, Catharina de
 Bye, Henrick de
 Cras, Govert
 Drunen jr., Jan Jacob
 Drunen sr., Jan Jacob
 Egmont, Willem van
 Gestel, Allegonda van
 Gestel, Jan van
 Gestel, Magdalena van
 Gestel, Maria van
· zie ook: 467. Franciscus van Ghestel, 1640
 Gestel, Wilmina van
Putten, Aelken vander
 Putten, Lonis Simons vander
 Santen, Catharina Jans van
Sonmans, Adriana
 Sonmans, Elisabeth
Sonmans, Frans
Sonmans, Maria
 Sonmans, Peter Peters
Sonmans, Willem † 26-8-1632
 Uijttert, Jan van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie