Bron: Foto RCE

 

458 Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke kooromgang, de travee tegenover de tweede straalkapel vanaf het transept, voor de pijler die de eerste en de tweede straalkapel scheidt.

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 142 x 279 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont een kleine breuk in de rechterbovenhoek en heeft een nieuw aangezet stuk midden rechts. Verder is het oppervlak enigszins glad geworden, wat vooral geldt voor het wapen.
De zerk heeft een tekstband met hoekvierpassen waarin zich de evangelistensymbolen bevinden. Het middenveld vertoont aan de boven- en onderzijde een rechthoekige cartouche voor extra inscripties en daartussen een groot wapenschild met ingezwenkte zijden en een toot aan de onderzijde. Het wapenschild en de cartouches zijn omgeven door maniëristisch bandwerk, waarop voluten aansluiten.

Wapens

Twee afgewende raven, de staarten gekruist.

Bijzonderheden

Quirijn Rutgers of Rogiers van Niel was afkomstig uit Tiel en vestigde zich eind zestiende eeuw in ’s-Hertogenbosch. Hij was tweemaal gehuwd, in eerste echt met Emken of Emerentiana, de dochter van Herman Ooms en Elisabeth Nicolaas Marcelis. Emkens moeder hertrouwde na Hermans dood met schepen Andries Jan ’s Lants van Ludick, die soms ten onrechte als Emkens vader wordt aangeduid. Emken overleed in 1594. Quirijn hertrouwde in 1608 met Maria, de dochter van Lambert Jaspers van den Broeck en Judith van Vlierden. Deze Judith van Vlierden was een schoonzus van Hendrik Agylaeus, een centrale figuur in het Bossche consistorie ten tijde van de religieuze troebelen. Quirijn wordt in 1598/9 en 1604 vermeld als luitenant van de Jonge Voetboog. Hij overleed op 31 maart 1615, zoals oorspronkelijk ook op de grafzerk stond (zie Hs 1709, 65.1) en werd bij zijn eerste vrouw begraven.
Quirijn was vader van minstens acht kinderen, drie uit zijn eerste, en vijf uit zijn tweede huwelijk. De volgende persoon die op de zerk wordt vermeld, Jan van Niel, is rond 1592 uit het eerste huwelijk geboren. Ook deze Jan van Niel was tweemaal gehuwd. Eerst met Johanna Anthonis van den Broeck, met wie hij vier kinderen had. Daarna huwde hij Jenneken, een dochter van Roelant Aertszn Toelinck en Anneken, dochter van de chirurgijn Jan Voss Andrieszn. Uit dit tweede huwelijk had Jan van Niel nog minstens acht kinderen. Zijn tweede vrouw werd op 30 januari 1635 in de Sint-Jan begraven, Jan op 26 augustus 1666. Beiden werden in het graf van zijn ouders bijgezet. De laatste die op de zerk wordt vermeld, Roelandus van Niel († 1690), was op 23 maart 1631 in de katholieke Sint-Jansparochie gedoopt als zoon uit het tweede huwelijk van Jan van Niel. Hij ging op twintigjarige leeftijd in Leuven studeren en vestigde zich in 1658 als advocaat in zijn geboortestad. In 1663 werd hij als katholiek lid toegelaten tot de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Hij overleed op 17 september 1690 en werd bij zijn ouders en grootouders in de Sint-Jan begraven. Zeker twee dochters van Jan van Niel, namelijk Emmerentiana.(1618-1670) en Johanna (1628-1698), vonden eveneens hun laatste rustplaats in de Sint-Jan, zeer waarschijnlijk – hoewel hun namen niet op de zerk staan – ook in het ouderlijk graf. Maria van Nyehoff, de vrouw van een andere zoon uit het tweede huwelijk van Jan van Niel, eveneens Jan geheten en koopman van beroep, werd in 1670 eveneens in de Sint-Jan begraven en ook hun beider zoon Jan, geboren in 1667, vond daar op 20 juni 1724 zijn laatste rustplaats. Deze laatste Jan en na hem zijn zoon Bernard Judocus (1704-1759), heer van Zuidewijn-Capelle en drossaard van Megen, waren in de eerste helft van de achttiende eeuw eigenaar van dit graf (zie hierna). 1.

Geschiedenis

(Oud 154; Nieuw 222; Martini 260; Smits 243) *
In 1707 stond het graf geregistreerd op naam van Van Niel. De legger van 1724 vermeldt als eigenaar de hiervoor genoemde Johan (Jan) van Niel. In mei 1752 werd het graf overgeboekt op naam van zijn zoon Bernard Judocus van Niel, Drossard van Meegen, en zijn kinderen Theodorus en Catharina van Niel. Voor 1779 kwam het graf in het bezit van de kerk.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, tussen de eerste en tweede middenpijler, net binnen de eerste travee. Deze plek had hij in ieder geval al aan het begin van de achttiende eeuw. Ten laatste in 1912 kwam hij op zijn huidige plek te liggen.

Personen

 Agylaeus, Hendrik
· zie ook: 362. Goyaert Daniels van Vlierden, 1552
 Broeck, Johanna Anthonis van den
 Broeck, Lambert Jaspers van den
 Broeck, Maria van den
 Marcelis, Elisabeth Nicolaas
 Niel, Bernard Judocus van
· zie ook: 82. Peeter van Nuyssenborch, 1635
 Niel, Catharina van
· zie ook: 82. Peeter van Nuyssenborch, 1635
Niel, Elizabeth van † 1591
Niel, Emmerentiana van
Niel, Jan van † 1666
Niel, Johanna van
Niel, Quirijn Rogierssz. Van † 31-3-1615
Niel, Roelandus van
 Niel, Theodorus van
· zie ook: 82. Peeter van Nuyssenborch, 1635
 Nyehoff, Maria van
Ooms, Emerentiana
 Ooms, Herman
 s Lants van Ludick, Andries Jan
Toelinck, Jenneken
 Toelinck, Roelant Aertszn
 Vlierden, Judick van
· zie ook: 369. Wouter van den Broeck, 1489
 Voss, Anneken
 Voss, Jan

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie