Bron: Foto RCE

 

409 Gijsbert Daasdonck, 1708


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke kooromgang, in de eerste straalkapel vanaf het transept, de oostelijke van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 130 x 167 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk toont alleen de inscriptie, die zich bevindt aan de bovenzijde onder een klein leeg gedeelte. Mogelijk is de zerk oorspronkelijk groter geweest en is een bovengedeelte verdwenen.

Bijzonderheden

Gijsbert Daasdonck is rond 1637 in Gouda geboren als zoon van Abraham Daasdonck en Maria Anthonis Potters. In de jaren 1650 verhuisde hij met zijn oudere broer Johan en zijn jongere zuster Catharina naar Den Bosch. Johan had in Leiden rechten gestudeerd en werd in 1655 schepen van zijn nieuwe woonplaats, een functie die hij later nog driemaal zou bekleden. Gijsbert kocht in 1657 het poorterschap van ’s-Hertogenbosch en werd in datzelfde jaar secretaris van de huwelijkse zaken, een functie die hij tot zijn dood zou vervullen.
Over zijn huwelijk noteerde Gijsbert: ‘1655 den 15 Augusti ben ick Ghijsbert Daasdonck getrout met juffr. Marija Balbian, tot Berlicum inde meyerye van s’Hertogenbosche van Domine Everhardus Schuyl predicant aldaer.’ Zijn vrouw was afkomstig uit Den Haag en de zuster van Johan François Balbian († 1711), die tussen 1658 en 1709 negenmaal schepen van ’s-Hertogenbosch was. Gijsbert en Maria hadden drie kinderen. De oudste zoon Abraham werd op 26 oktober 1656 geboren en de volgende dag in de Sint-Jan gedoopt. Op 13 september 1658 werd een dochter geboren die echter al twee dagen later overleed en in de Cruysbroere kerck recht tegen het choor werd begraven. Zoon Adriaen, geboren in 1661, stierf op zeventienjarige leeftijd en werd op 6 augustus 1678 in het graf van zijn oom Johan François Balbian in de Sint-Jan bijgezet. Maria overleed op 12 mei 1663 en werd de 18de in het graf van haar broer begraven, waar haar vader en haar schoonzus haar reeds waren voorgegaan. Gijsbert zelf overleed op 5 april 1708 en werd de 12de begraven in sijn kelder in ’t L. Vrouwe Choor. Het gaat hier waarschijnlijk niet om het graf van zijn zwager Johan François Balbian, die stierf immers pas in 1711 en werd ook in de Sint-Jan begraven. Blijkbaar had Gijsbert een eigen grafkelder gekocht en werd hij niet bij zijn vrouw en zoon begraven.
Abraham, de enige overgebleven zoon, ging in 1675 rechten studeren in Leiden en promoveerde in 1679 in Harderwijk tot doctor in de beide rechten. Vervolgens begon hij in zijn geboortestad een adcovatenpraktijk. Tussen 1686 en 1735 was hij maar liefst zeventienmaal schepen van de stad. Daarnaast was hij voor twee termijnen rentmeester van de stad, diverse jaren bestuurder van het zinnelooshuis en postmeester. Diverse malen was hij ouderling van de hervormde gemeente. Ten slotte was hij kapitein van de schutterij van de handboog. Voor zover bekend is Abraham Daasdonck nooit gehuwd en had hij geen kinderen. Hij liet in zijn testament van 1731 talrijke legaten na aan verwanten, met name uit de families Daasdonck en Verster en benoemde tot universeel erfgenaam Maria Christina Daasdonck, dochter van Hendrik Daasdonk, oud-burgemeester van Gouda. Ingeval zij eerder zou overlijden, ging de erfenis naar de kinderen van haar broer Abraham. Abraham Daasdonck overleed op 3 augustus 1738 en werd vijf dagen later zoals het een regent betaamde, dat wil zeggen met gelui van alle kerkklokken van de stad, begraven in de Sint-Jan in het graf van zijn vader. Hier waren sinds de dood van Gijsbert Daasdonck al enige andere familieleden bijgezet: in 1719 schepen mr. Isaack Verster, een zoon van Gijsberts zuster Cornelia en Abraham Verster; in 1724 een juffrouw Maria Balbian. De kosten van Abrahams begrafenis bedroegen 388 gulden en 15 stuivers, voor onder meer de kist, het luiden van de klokken, de grafmaker, de lijkkoets, de volgkoetsen, de doodbidders, de baardragers, het banquet op de begraaffenis, het kappen van de sarksteen en het drukken van de rouwbrieven. 1.

Geschiedenis

(Oud 501; Nieuw 41; Martini 153; Smits 218A) *
Behalve deze zerk die de kelder van Gijsbert Daasdonck afdekte, is ook de ingangssteen van de kelder bewaard gebleven (zie zerk 376).
In 1707 stond de kelder op naam van de heer Daasdonck. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van de op de zerk genoemde Abraham Daesdoncq, Raedt deser Stadt. Nadat deze in 1738 was overleden, verviel de kelder aan de kerk. Tot 1758 mocht er echter niet in begraven worden. Op 31 december 1761 werd de kelder verkocht aan Abraham Justus Verster. Na diens dood werd de kelder op 19 juni 1779 op naam gesteld van zijn weduwe Catharina van Haeften en hun kinderen Isaack, Jan Paulus Dederik, Maria Geertruijden, Gerbrand en Justus Verster. De legger van 1804-1805 vermeldt de overboeking op naam van Isaack en Justus Verster, alsmede Wilhelmina Frederica van der Hoeven, dochter van de eerdergenoemde Maria Geertruyda Verster. Ten slotte kwam de kelder op naam te staan van Catharina Madelene Adelaide Louise Verster, echtgenote van Jan van Heemskerk.
Zowel de zerk als de ingangssteen lagen vanaf het einde van de zeventiende eeuw in de kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap. Martini situeerde de ingangssteen een paar meter ten zuiden van het midden van de tweede travee vanaf het transept. De zerk daarentegen trof hij niet aan. Ditzelfde geldt voor Smits in 1912. De zerk zal toen al onder de vloer van de kapel terechtgekomen zijn. Daar werd hij tijdens restauratiewerkzaamheden in 1982 teruggevonden en verlegd naar de huidige locatie.

Personen

 Balbian, Johan Francois
Balbian, Maria
 Daasdonck, Abraham
 Daasdonck, Adriaen
 Daasdonck, Catharina
 Daasdonck, Cornelia
Daasdonck, Gijsbert † 5-4-1708
· zie ook: 376. Gijsbert Daasdonck, 1708
 Daasdonck, Hendrik
 Daasdonck, Johan
 Daasdonck, Maria
 Daasdonck, Maria Christina
 Haeften, Catharina van
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638
 Heemskerk, Jan van
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638
 Hoeven, Wilhelmina Frederica van der
 Potters, Maria Anthonis
 Schuil, Everhardus
 Verster, Abraham (x C. Daasdonck)
 Verster, Abraham Justus
· zie ook: 171. Ghiliam van Campen, 1687
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638
· zie ook: 468. Anoniem
 Verster, Catharina Madelene Adelaida Louise
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638
 Verster, Gerbrand
 Verster, Isaack
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638
 Verster, Jan Paulus Dederik
 Verster, Justus
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638
 Verster, Maria Geertruyda
· zie ook: 189. Jan Eeckhout, 1638

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie