Bron: Foto RCE

 

404 Anthony de Hee, 1699


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de derde travee vanaf het transept, de meest zuidelijke van de drie zerken tussen de vierde koor- en middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 115 x 231 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

In een verdiepte cirkel bovenaan de zerk is het alliantiewapen aangebracht, waarbij de twee schilden met een lint zijn opgehangen aan een tak. De twee uiteinden van het lint kruisen zich onder de schilden en eindigen in kwasten. Onder de cirkel is een viertal gegraveerde inscripties aangebracht, doorlopend maar van verschillende lettergroottes.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, vrouwswapen = ovaalvormig): 1 Een uitgetand kruis, vergezeld in de kwartieren I en IV van een haan, en II en III van drie ruiten (2,1) [De Hee]; 2 Een vijfbladige mispelbloem, vergezeld boven van drie merletten of geknotte vogeltjes [Van Wamel].
Hs 1709, 55.3 geeft bij het wapen Van Wamel een op een punt geplaatste vijfpuntige ster. Zie voor het overige de opmerkingen bij zerknummer 401.

Bijzonderheden

Anthony de Hee is waarschijnlijk een zoon van koopman in wollen lakens Adriaen Jacobs de Hee en Theodora Willems van Gestel. Deze Adriaen was een kleinzoon van wapensmid Jan de Hee, die op zerk 311 wordt vermeld. Anthony was actief in de lakenhandel. Hij bezat een huis in de Kruisstraat en kocht in 1697 het goed Veebeek in Berlicum. In 1672 was hij in het huwelijk getreden met Aldegonda van Wamel, dochter van apotheker Johan van Wamel en Margaretha de Heldt alias Colen. Haar broer Johan van Wamel kocht in 1680 zerk 401. Anthony overleed in 1699. Aldegonda zette hun handel voort en werd op 21 april 1725, vijf dagen na haar overlijden, in de Sint-Jan begraven.
Anthony en Allegonda lieten tussen 1675 en 1688 in de katholieke Sint-Jansparochie een zestal kinderen dopen. In de Nederlands-hervormde kerk van Berlicum bevindt zich de grafsteen van hun zonen François (1675-1738) en Johan (1683-1752), die priester was (zie afbeelding op pagina 107). De jongste zoon, Anthony (1688-1762), is bij zijn ouders in de Sint-Jan begraven. Deze Anthony, schreef zich in 1704 of 1705 in aan de universiteit van Leuven, maar was later koopman. Hij ging op 9 mei 1716 in Den Bosch in ondertrouw met Maria Agnes Buirette uit Luik, waarna het huwelijk op de 28ste van die maand op huize Veebeek in Berlicum werd voltrokken, waarschijnlijk door oom Johan. Beiden vonden hun laatste rustplaats in het graf van zijn ouders. Uit dit huwelijk werden tussen 1717 en 1733 maar liefst elf kinderen gedoopt in de katholieke Sint-Jansparochie van ’s-Hertogenbosch. Drie van deze kinderen worden eveneens op deze zerk vermeld; Anthony Hendrikus (1719-1744), Maria Agnes (1725-1752) en Aldegonda Beatrix (1718-1778). De laatste van de kinderen, Beatrix Elisabeth (1731-1797), benoemde tot haar universele erfgenaam Johannes Carolus de Meester, schepen en secretaris van Sint-Truiden en getrouwd met Maria Theodora Loijens, een dochter van Godefridus Loijens en Johanna Margaretha de Hee, die weer een dochter was van Anthony de Hee en Allegonda van Wamel. 1.

Geschiedenis

(Oud 392; Nieuw 104; Martini 188; Smits 200) *
Het graf dat oorspronkelijk toebehoorde aan Anthony de Hee, kwam begin achttiende eeuw op naam te staan van zijn weduwe Alagonda van Wamel. Op 16 mei 1752 werd het overgeboekt op naam van hun zoon Anthonij en op 7 juni 1779 op naam van Johanna Maria en Beatrix Elisabeth de Hee, dochters van Anthonij de Hee en Maria Agnes Buirette. Voor 1804 ten slotte kwam het in bezit van hun erfgenaam, de hierboven genoemde Johannes Carolus de Meester (zie ook zerk 401).
Martini situeerde de zerk in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, op de grens van de derde en vierde travee vanaf het transept, ten zuiden van de vierde middenpijler. Tijdens de begrafenis van Anthony de Hee in 1699 lag hij hier al. Voor 1912 werd hij naar de huidige locatie verplaatst.

Personen

Buirette, Maria Agnes
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
 Gestel, Theodora Willems van
 Hee alias van Luik, Jan Jans de
· zie ook: 311. Reyner Henricx van Reijs, 1568
Hee jr., Anthonij de † 1762
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
Hee sr., Anthony de † 9-2-1699
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
 Hee, Adriaen Jacobs de
Hee, Aldegonda Beatrix de
Hee, Anthony Hendrikus de
 Hee, Beatrix Elisabeth de
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
 Hee, Francois de
 Hee, Johan de
 Hee, Johanna Margaretha de
 Hee, Johanna Maria de
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
Hee, Maria Agnes de
 Heldt alias Colen, Margaretha de
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
 Loijens, Godefridus
 Loijens, Maria Theodora
 Meester, Johannes Carolus de
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
Wamel, Aldegonda van
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
 Wamel, Jan van
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680
 Wamel, Johan van
· zie ook: 401. Johan van Wamel, ca. 1680

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie