Bron: Foto RCE

 

401 Johan van Wamel, ca. 1680


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het koor, de derde travee vanaf het transept, de middelste van een rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 141 x 258 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

In een verdiept vierkant bovenaan de zerk is in reliëf het alliantiewapen aangebracht. Ongeveer de helft van de zerk, onder de tweeregelige gegraveerde inscriptie, is blank gebleven.

Wapens

Alliantiewapen ouders (2 schilden, vrouwswapen = ovaalvormig): 1 Een vijfbladige mispelbloem, vergezeld boven van drie merletten of geknotte vogeltjes [Van Wamel]; 2 Negen hermelijnstaartjes, staande vijf en vier [Fey]. Beide schilden hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Wrong. Dekkleden. Helmteken: de vijfbladige mispelbloem uit het wapen.
Zowel Hs 1709, 89.2 als Hs Van der Lely, 35v.1 geven voor het manswapen een zespuntige ster.

Bijzonderheden

De Bossche apotheker Johannes van Wamel en zijn vrouw Margaretha de Heldt alias Colen lieten op 12 juli 1643 hun zoon Jan dopen in de katholieke Sint-Jansparochie. Zoon Jan was gehuwd met Maria Fey, zuster van de befaamde Oirschotse chirurg Arnoud Fey. Jan van Wamel combineerde de werkzaamheden van zijn vader en zwager: hij vestigde zich als apotheker en geneesheer, aanvankelijk te ’s-Hertogenbosch in een huis aan de Zadelstraat, de huidige Schapenmarkt, maar vermoedelijk vanaf circa 1680 te Oirschot. Daar bouwde hij een zodanige reputatie op dat hij in mei 1696 op verzoek van de keurvorst van Beieren naar Spanje reisde om er de koningin-moeder te behandelen, overigens vergeefs, want toen hij in San Sebastian arriveerde, bleek zij reeds overleden. Na overlijden van zijn zwager Arnoud Fey († 1679), wiens universele erfgenaam hij was, nam hij de titel Heer van Cranenborg aan. Uit zijn huwelijk met Maria Fey werden tussen 1671 en 1681 in ’s-Hertogenbosch zeven kinderen gedoopt, onder wie een dochter Maria, die huwde met Johan de Gise, lijfarts van Josef Clement, hertog van Beieren en keurvorst van Keulen, en een zoon Jan, die de graad van licentiaat in de rechten behaalde.
In 1680 kocht Johan een zerk in de Sint-Jan, met de bedoeling om hieronder in de Bossche kerk te worden begraven. De inscriptie zal in dat jaar of kort daarna zijn aangebracht. Door de verhuizing naar Oirschot is dit voornemen niet ten uitvoer gebracht en werd op de zerk geen sterfdatum ingevuld. Johan en zijn vrouw vonden uiteindelijk hun laatste rustplaats in Oirschot, waar zij in respectievelijk 1705 en 1708 werden begraven onder een zerk met vier kwartierwapens. Hun zoon Jan, die overleed in 1717 en van wie wel is beweerd dat hij in de Sint-Jan werd begraven, is in het graf van zijn ouders in Oirschot bijgezet. Het opschrift op de Oirschotse zerk luidde: ‘Grafstede van mijnheer Johan van Wamel, in sijn leven heer van Cranenborgh, sterft den 28 Januari 1705 en mevrouw Maria Fey, sterft den 16 January 1708 en haar kinderen juffrouw Helena van Wamel, sterft den 7 Augustus 1708, en mevrouw Maria van Wamel, huysvrouw van mijnheer de Gise, geheimen raad en lijfmedicus van Sijn Hoogheyt Joseph C1emens hertogh van Beyeren en cheurvorst van Ceulen, sterft den 11 September 1708 en den heer Petrus van Wamel presbyter, sterft den 11 May 1711 en heer Johannes van Wamel, J. U. Lic., sterft den 26 february 1717’. 1.

Geschiedenis

(Oud 412; Nieuw 129; Martini 207; Smits 198) *
Het graf, dat in 1707 werd aangeduid als eigendom van Van Wamel, stond in 1724 op naam van Mari, Aernoldus en Mechtelt van Wamel, welke laatstgenoemde de weduwe was van Johan van Aggelen. Op 3 juli 1752 kwam het in bezit van Antonij de Hee, een zoon van Anthony de Hee en Aldegonda van Wamel. Op 7 juni 1779 werd het graf overgeboekt op naam van Johanna Maria en Beatrix Elisabeth de Hee, dochters van Anthonij de Hee en Maria Agnes Buirette. Voor 1804 ten slotte kwam het in bezit van hun erfgenaam Johannes Carolus de Meester (zie voor een uitgebreidere genealogie zerk 404).
De plattegrond van Martini toont de zerk in de noordelijke kooromgang, in de travee tegenover de derde straalkapel vanaf het westen, op het kruispunt van de diagonalen, waar hij al lag toen Johan van Wamel de zerk in 1680 kocht. Tussen 1821 en 1912 is hij verplaatst naar de huidige plek.

Personen

 Achelen, Johan van
 Buirette, Maria Agnes
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Clement, Josef
 Fey, Arnoud
 Fey, Maria
 Gise, Johan de
 Hee jr., Anthonij de † 1762
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Hee sr., Anthony de † 1699
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Hee, Beatrix Elisabeth de
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Hee, Johanna Maria de
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Heldt alias Colen, Margaretha de
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Meester, Johannes Carolus de
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Wamel, Aernoldus van
 Wamel, Aldegonda van
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Wamel, Helena van
 Wamel, Jan van
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
Wamel, Johan van
· zie ook: 404. Anthony de Hee, 1699
 Wamel, Johannes van
 Wamel, Mari van
 Wamel, Maria van
 Wamel, Mechtelt van
 Wamel, Petrus van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie