Bron: Foto RCE

 

379 Yken Goyaerts Haubraken, 1519


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

op de Parade aan de zuidkant van het schip van de kerk

maten 50 x 79 cm
steensoort lichte maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het rechterbovenhoekje is afgebroken. De inscriptie volgt de rand van de zerk.

Bijzonderheden

Yken Goyaerts Haubraken of Houbraken is een dochter van snijder Goyaert Willems Houbraken en zijn eerste vrouw Catharina. Goyaert liet zich in 1449/50 samen met Catharina inschrijven als gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Catharina overleed in 1490/91, waarna Goyaert hertrouwde met Aleyt, dochter van steenhouwer Michiel Bonduyel of Bondeweels en Laureynsken Gysberts Bullen. Goyaert overleed eind 1500 of in de eerste helft van 1501, Aleyt volgde hem in 1505.
Uit het eerste huwelijk worden twee dochters vermeld; Catharina en Ida. Goyaert droeg in november 1500 de nagelaten goederen van hun moeder aan zijn dochters over. Catharina droeg in 1508 een aantal goederen over aan haar zuster Ida: een erfpacht uit land te Haaren, erfcijnzen uit een huis in het Arnt Berwoutstraatje in ’s-Hertogenbosch, uit land te Empel, uit een huis op de Eyckendonck, uit land te Schijndel, en ten slotte de helft van een huis in de Karrenstraat, dat aan hun vader had toebehoord.
Ida of Yken was begijn op het Bossche Groot Begijnhof. Zo liet ze zich in 1470/71 inschrijven als gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap: Yda Goyarts dochter van Houbraken begynen opten groten hof. Ze leefde een teruggetrokken bestaan op het Bossche begijnhof en heeft weinig sporen nagelaten in de archieven. Ida overleed op de zondag na beloken Pasen 1519, dat wil zeggen op 8 mei van dat jaar. In de rekening van de Broederschap over het jaar 1518/19 staat de betaling van de doodschuld voor de overleden Yda Goyart Houbraken dochter beghyne opgetekend. Ida werd zeer waarschijnlijk in de kerk van het Groot Begijnhof begraven. Deze kerk raakte in de loop van de zeventiende eeuw dermate in verval, dat hij in 1701 is gesloopt. Ida’s grafsteen ligt nu op de Parade nabij het beeld van Sint-Jan de Evangelist, als laatste tastbare herinnering aan het Bossche Groot Begijnhof, dat eens op deze plaats heeft gelegen. 1.

Geschiedenis

Vanwege het ontbreken van een registratienummer is het niet mogelijk om de zerk in de leggers te traceren. Uiterlijk in 1991 kwam hij op de huidige plek te liggen.

Personen

 Bonduyel, Aleyt
 Bonduyel, Michiel
 Bullen, Laureynsken Gysberts
Haubraken, Yken Goyaerts † 1519
 Houbraken, Catharina
 Houbraken, Goyaert Willems

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie