Bron: Foto RCE

 

331 Magdalena Kerck, 1708


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het zuidtransept, de noordelijke travee, de tweede zerk vanaf het noorden van de oostelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 86 x 141 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft hier een inscriptiezerk zonder wapen. De sterfdatum van de eerste persoon is niet ingevuld.

Bijzonderheden

Willem Jacobs Vregge(n), afkomstig uit Budel, deed in januari 1681 zijn belijdenis en werd zo lid van de hervormde gemeente van Den Bosch. Een jaar later wordt in het lidmatenboek vermeld dat hij is vertrokken naar Leiden, waar ook zijn broer Frans al woonde. Hij is niet lang in Holland gebleven, in april 1684 trouwde hij in ’s-Hertogenbosch met Magdalena Kerck. Willem was smid van beroep. Daarnaast was hij actief in de handel in onroerend goed en werkte hij mee aan de ontmanteling van de geestelijke goederen in de stad: zo kocht hij in 1690 de Sint-Anthoniekapel en in 1706 delen van de Geertruikerk. In 1716 wordt hij vermeld als een van de pachters van de Grote Brabantse Zwijgende Landtol. Van 1717 tot 1721 was hij provisor van het Van de Avenne-gasthuis. Blijkens zijn grafzerk was hij bovendien ouderling van de hervormde gemeente. Willem en Magdalena waren de ouders van Anna, gedoopt op 8 juni 1685 in de Grote Kerk, die ruim een jaar later op het Sint-Janskerkhof werd begraven. Het huwelijk bleef daarna kinderloos. Magdalena werd op 14 augustus 1708 in de Sint-Jan begraven. Willem hertrouwde in 1710 met Johanna Martel uit Leiden. Ook dit huwelijk bleef kinderloos. Willem overleed op 17 februari 1724 en werd zes dagen later in de Sint-Jan begraven. Zijn weduwe, die in de bronnen na Willems dood steeds Johanna de Jongh wordt genoemd, hertrouwde in 1725 met Leonard Ragaij (1700 Grave - 1758 Vught), secretaris van de heerlijkheid Vught en Cromvoirt. Enkele maanden later overleed zij, op 7 december 1725 werd zij in de Sint-Jan begraven. Hoewel ze niet op de zerk wordt vermeld is het waarschijnlijk dat ook Johanna Martel / De Jongh hier haar laatste rustplaats heeft gevonden. 1.

Geschiedenis

(Oud 163; Nieuw 217; Martini 252; Smits 283) *
In de legger van 1707 staat het graf geregistreerd als kerkgraf. Ten laatste in 1708 kwam het op naam van Jacob Vregge. De legger van 1724 meldt de overboeking op naam van Willem Vreggen. Omdat hij op 17 februari van dat jaar kinderloos was gestorven, verviel het graf aan de kerk. Vervolgens werd het door een ruil met de kerkfabriek voor 1752 eigendom van (de kinderen van) Theodorus en Adriaan Schoneus. Op 31 mei 1752 kwam het op naam van Petrus en Maria Elisabet Schoneus, kinderen van Theodorus Schoneus, alsmede van de dochter van Henricus Schoneus en de kinderen van Gerardus Schoneus, te weten Servaas en Jacobus, en de kinderen van Susanna Schoneus en Joannes van Elferen, en hun verdere nazaten. Op 10 mei 1779 vond de overboeking plaats op naam van Maria Elisabeth Schoneus en de zoon van Petrus Schoneus, Theodorus. Ten laatste in 1804 werd het graf definitief eigendom van de kerk. Op de plattegrond van Martini is de zerk terug te vinden in de zuidelijke kooromgang, in de tweede travee vanaf het transept, ten zuidwesten van de derde koorpijler. Hier lag hij zeker al vanaf 1707. Tussen 1821 en 1912 kwam de zerk op de huidige plek te liggen.

Personen

 Elferen, Joannes van
Kerck, Magdalena † 9-8-1708
 Martel, Johanna
 Ragaij, Leonard
 Schoneus, Adriaan † 1766
· zie ook: 51. Jacob Gerits de Koet, 1640
 Schoneus, Gerardus
 Schoneus, Henricus
 Schoneus, Jacobus
 Schoneus, Maria Elisabet
 Schoneus, Petrus
 Schoneus, Servaas
 Schoneus, Susanna
 Schoneus, Theodorus
 Vregge, Jacob
 Vreggen, Anna
 Vreggen, Frans
 Vreggen, Willem
Vreggen, Willem Jacobs

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie