Bron: Foto RCE

 

308 Philips van Beughen, 1681


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het noordtransept, de zuidelijke travee, de tweede zerk vanaf het oosten van de zuidelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 129 x 238 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft geen rand. Middenboven is een verdiepte cirkel zonder rand aangebracht, waarin het wapen in reliëf is te zien. Onder het wapen zien we de lange inscriptie met gegraveerde letters.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden, vrouwswapen in ruitvorm): 1 een keper, vergezeld van drie vijfbladige rozen [Van Beughen]; 2 een leeuw [Van Heeswijck]. Helm. Dekkleden. Wrong (?). Helmteken: een hanenhals (?).
De ophanging van de beide schilden aan een lint is niet zichtbaar. Het lint komt evenwel tussen beide schilden tevoorschijn en eindigt beneden in kwasten. De wrong heeft meer weg van een ronde band. Het helmteken lijkt op een kippenkop met een omgewende schorpioen erbovenop.
Hs 1709, 121.1 geeft slechts het manswapen, ingekleurd: in goud een zwarte keper, vergezeld van drie rozen. Dat van haar wordt niet getekend.

Bijzonderheden

Philips van Beugen was wijnhandelaar. Hij was een vermogend man, zoals wel blijkt uit het testament dat hij met zijn echtgenote kort voor zijn dood in 1681 liet opmaken, met daarin de bepaling dat vier van hun vijf overlevende kinderen – een dochter Matthia, en de zonen Joannes, Petrus en Reynierus – bij hun huwelijk een bedrag van 8.000 gulden zouden ontvangen. Uit zijn huwelijk met Mechtelt van Heeswijck waren acht kinderen geboren. Twee van hen droegen de naam Joannes, twee de naam Reynier, waaruit kan worden afgeleid dat de eerstgeborenen met deze namen vroegtijdig overleden. Ook dochter Anna zal vroeg gestorven zijn: zij wordt tenminste niet meer vernoemd in het testament uit 1681. Voorts hadden Philips van Beugen en Mechtelt van Heeswijck nog een zoon Andreas, die in januari 1667 werd ingeschreven voor een artes-studie aan de universiteit van Leuven en die drie jaar later met de naam Henricus werd geprofest als kapucijn. In 1674 werd hij priester gewijd te Doornik. Hij was werkzaam te Kortrijk, Maaseik en Grave, waar hij op 14 november 1698 overleed.
De dood moet voor Philips van Beugen vrij onverwacht zijn gekomen, want nog maar enkele maanden tevoren, in juli 1681, had hij het ‘Huis van Boxtel’ in de Postelstraat gekocht, waarvan het perceel zich uitstrekte tot aan de Dieze, te weten de Vughterstroom. Op het achterterrein van het ‘Huis van Boxtel’ werd vervolgens een katholieke schuilkerk in gebruik genomen die tot het jaar 1811 zou functioneren, en die via een nog altijd bestaand poortje uitkwam op de Uilenburg.
De broers Peter en Johan van Beughen huwden blijkens de zerk beiden een meisje Van den Eeckaert. Opmerkelijk is dat de moeder van Johanna Maria van den Eeckaert ook een Van Beugen was, Maria genaamd. Uit het huwelijk van Joannes Philips van Beugen en Joanna Maria van den Eeckaert werden vier kinderen geboren, allen katholiek gedoopt in het bedehuis van de Cathrien, namelijk Philippus Johannes (1696), Gerardus Martinus (1699) en Maria Anna (1697) en Mechtelt Maria (1701). Kinderen van Peter van Beughen en Maria Helena van den Eeckaert werden in de doopboeken niet teruggevonden. 1.

Geschiedenis

(Oud 238/360; Nieuw 281; Martini 131; Smits 169) *
In 1707 wordt er gesproken van t’graft van van beugen uijt de vis banck. Ten laatste in 1724 werd het graf overgeboekt op naam van Peter van Beugen en Maria Magteldis van Beugen. Tussen 1724 en 1752 kwam het in het bezit van Cornelia van Ravesteijn, weduwe van Andries van Beugen, die haar eigen graf (zie zerk 280) voor dit graf ruilde. Op 13 april 1752 werd het graf overgeboekt op naam van enkele kleinkinderen van Andries van Beugen en Cornelia van Ravestijn, namelijk Adrianus van Beugen, echtgenoot van Antonia van der Linden; Wernardus Franciscus van Beugen, echtgenoot van Deliana Kerkhooven; Wouter Verrijt, echtgenoot van Anna Theodosia van Beugen; Hendrik Zeeuwen, echtgenoot van Elisabet van Beugen; 2. en ten slotte Antonius van Beugen, echtgenoot van Cornelia de Leeuw. 3. Van de reeds genoemde kleinkinderen wordt in de legger van 1779 enkel nog Antonius van Beugen als eigenaar van het graf genoemd, samen met twee nog niet genoemde kinderen van Adrianus van Beugen en Antonia van der Linden, te weten Jacobus en Andreas van Beugen. Op 10 augustus 1796 kwam het graf op naam van P. van Rijn. 4. Ten laatste in 1804 werd het graf eigendom van de kerk. In 1821 lag de zerk in de zuidelijke travee van het noordtransept. Sinds Philips van Beughen er in 1681 werd begraven ligt de zerk op deze plek, tot op de dag van vandaag.

Personen

 Beugen, Adrianus van (x A. van der Linden)
 Beugen, Andreas van
 Beugen, Andries van (x C. van Ravesteijn)
· zie ook: 280. Jan Jansen Hyse van Beugen, 1643
 Beugen, Anna Theodosia van
 Beugen, Antonius van
 Beugen, Elisabet van
 Beugen, Gerardus Martinus van
 Beugen, Jacobus van
 Beugen, Maria Anna van
 Beugen, Maria Magteldis van
 Beugen, Maria van
· zie ook: 223. Jan van Ravesteyn, 1691
 Beugen, Mechtelt Maria van
 Beugen, Peter van
· zie ook: 223. Jan van Ravesteyn, 1691
 Beugen, Philippus Johannes van
 Beugen, Wernardus Franciscus van
 Beughen, Andreas van
 Beughen, Anna van
Beughen, Johan van
 Beughen, Matthia van
Beughen, Peter van
Beughen, Philips van † 4-12-1681
Beughen, Reynier van
Eeckaert, Johanna Maria van den
Eeckaert, Maria Helena van den
Heeswijck, Mechtelt van
 Kerkhooven, Deliana
 Leeuw, Cornelia de
 Linden, Antonia van der
 Ravesteijn, Cornelia van
· zie ook: 280. Jan Jansen Hyse van Beugen, 1643
 Rijn, Petrus van
 Verrijt, Wouter
 Zeeuwen, Hendrik

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie