Bron: Foto RCE

 

268 Daniël Loyen, 1547


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het transept, ten noordwesten van de eerste muurpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 79 x 145 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De inscriptie is op een fraaie en evenwichtige wijze aangebracht in een tekstband die wordt voorgesteld als zijnde omgeslagen op de hoeken. Precies in het midden van de zerk zien we twee wapenschilden die met linten aan een knoestige tak hangen. In zijn eenvoud en zorvuldige vormgeving is deze zerk een typische zestiende-eeuwse wapen- en inscriptiezerk.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 Gedeeld; I een burchttoren; II twee peperbussen 1., een linksboven, de ander rechtsbeneden; 2 drie molenijzers (2,1), vergezeld boven van een horen.
Hs 1709, 73.2 geeft de wapens met arceringen. De burchttoren lijkt zwart, het linker schilddeel rood gearceerd en de beide voorwerpen daarin goud.

Bijzonderheden

Daniël Loyen of Loden is een telg uit een Bossche slagersfamilie. Zijn vader was Reyner Henricx Loden en zijn moeder was Heilwich, dochter van slager Daniël Croeck. Zijn broer Henrick studeerde in Parijs en Leuven en werd kanunnik te Breda. Een andere broer, Ghysbert, studeerde eveneens te Leuven, alwaar hij het tot hoogleraar in de rechten bracht en vier termijnen rector van de universiteit was. Daniël daarentegen werd net als zijn vader slager. Hij was redelijk welgesteld: in de belastinglijsten van het begin van de zestiende eeuw behoort hij tot de 26% hoogst aangeslagen Bosschenaren, aan het eind van zijn leven is hij opgeklommen tot de rijkste 15%. In de jaren 1537/8 en 1544/5 vervulde hij het ambt van deken van het slagersgilde. Een groot deel van zijn leven woonde hij aan de Windmolenberg. In 1540 wordt hij vermeld als blokmeester van het Hinthamereind, in 1544 wordt hij genoemd als een van de meesters van het Zinnelooshuis, een functie die steeds door een blokmeester van het Hinthamereind werd vervuld. Voor de verdediging van ’s-Hertogenbosch was de stad in twaalf wijken opgedeeld, elk onder leiding van een zogenaamde opperste kapitein. In de jaren 1520 is Daniel opperste kapitein over ‘alle manspersoenen zynde boven huer xix jaren ende beneden huer lxx jaren woinende vander vuyterster Hynthamer poirten voirts innewairts tot der Geerlixer bruggen toe aen beyde zyden metten Wyntmoelenberch ende alle zydelstraten’. Naast een huis in de stad bezat hij een woning in Esch, waar hij in 1534 fabriekmeester van de parochiekerk was.
Daniël is driemaal getrouwd geweest, eerst met Margaretha Henricx Papen († 1522/3), vervolgens met Johanna Andries van (den) Ham (1493 – vóór 1541) en ten slotte met Johanna, dochter van mr. Ewout Mallants. Uit elk van deze huwelijken stammen kinderen. Een dochter uit het eerste huwelijk, Jutta, was begijn en wordt in 1556 als meesteres van het Bossche begijnhof vermeld. Yda, een dochter uit het tweede huwelijk, werd elders in de Sint-Jan begraven bij haar man Aert van Antwerpen (zie zerk 227). Een andere dochter uit dat tweede huwelijk, Peterken, was getrouwd met de Bossche stadssecretaris Willem van Emmerick. Daniëls laatste vrouw overleefde hem vele jaren en werd na haar dood op 29 maart 1569 nieuwjaarsstijl bij haar man begraven. Op de zerk staat haar overlijdensdatum in paasstijl: 29 maart 1568. 2.

Geschiedenis

(Oud 111; Nieuw 503; Martini 313; Smits 117B) *
In 1707 stond het graf op naam van Loode. De legger van 1724 vermeldt de overboeking op naam van Anna Loode, echtgenote van Theodoris van Ravesteijn. Tussen 1724 en 1752 kwam het graf in het bezit van de kerk.
Op de plattegrond van Martini uit 1821 is de zerk terug te vinden in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het transept, enkele meters ten noorden van het midden van de travee. Hier lag de zerk in ieder geval vanaf 1707. Voor 1912 werd hij verplaatst naar zijn huidige plek.

Personen

 Antwerpen, Aert Peters van
· zie ook: 59. Peter Peters van Antwerpen, 1563
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
 Croeck, Daniël
 Croeck, Heilwich
 Emmerick, Willem van † 1586
· zie ook: 305. Willem van Emmerick, 1525
· zie ook: 439. Peeter Aertssen van Hees, 1616
 Ham, Johanna Andries van den
· zie ook: 59. Peter Peters van Antwerpen, 1563
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
 Loden, Ghysbert
 Loden, Henrick
 Loden, Reyner Henricx
 Loode, Anna
Loyen, Daniël † 9-7-1547
· zie ook: 59. Peter Peters van Antwerpen, 1563
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
 Loyen, Jutta
 Loyen, Peterken
 Loyen, Yda
· zie ook: 227. Aert Peters van Antwerpen, 1567
 Mallants, Ewout
Mallants, Johanna
 Papen, Margaretha Henricx
 Ravesteijn, Theodoris van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie