Bron: Foto RCE

 

252 Egidius Vinck, 1556


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, ten zuidoosten van de derde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 74 x 151 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Er loopt een schuine breuk over het ondergedeelte van de zerk en er is een gat in het oppervlak rechts boven de cirkel met kelk. De wapenschildjes in de vierpassen zijn niet meer te lezen. De tekstband wordt op de hoeken onderbroken door vierpassen met daarin nu afgesleten wapenschildjes. In het midden bevindt zich een verdiepte cirkel met daarin in reliëf een kelk met hostie.

Wapens

Alliantiewapen ouders (2 schilden): 1 een dwarsbalk, vergezeld van drie schuinkruisjes, boven twee en beneden een; 2 zes lelies (3,3).

Bijzonderheden

In 1531 werd op voordracht van de hertog van Brabant Mathys Gerits Vinck van Breda benoemd tot kanunnik in het kapittel van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch. Toen kanunnik Jan van Balen in oktober 1554 op Cyprus was verdronken, was het de beurt van Mathys om een vervanger aan te wijzen. Hij nomineerde zijn broer Gielis of Egidius, op dat moment ongeveer 25 jaar oud, die ondanks protesten op 14 december 1545 tot kanunnik werd benoemd. Heer Gielis had minstens twee natuurlijke kinderen, een zoon Gerit en bij Roelofken Weynen een dochter Elisabeth. Beide broers Vinck maakten in 1548 hun testament, waarin zij te kennen gaven onder één steen begraven te willen worden in de doorgang achter het altaar van Sint-Servaas nabij de afbeelding van de Heilige Drievuldigheid tegenover het altaar van Sint-Peter (zie plattegrond altaren, nrs. 2 en 3). De steen moest een afbeelding van beide broers bevatten, zoals de grafsteen van heren Jan († 1501) en Andries († 1506) Groot, een steen die tegenwoordig uit de Sint-Jan verdwenen is. Heer Mathys overleed op 30 mei 1550 en werd begraven achter het koor in de doorgang naar het bovenaltaar van Sint-Maarten (zie plattegrond altaren, nr. 17). Heer Gielis overleed enkele jaren later, in oktober 1556, volgens sommige bronnen op de 22ste, volgens de grafsteen op de 23ste. Ondanks de bepalingen in de testamenten van de broers wordt Mathys niet op deze grafsteen genoemd. Zijn de broers uiteindelijk toch in aparte graven beland en is de steen van Mathys in de loop der tijd verdwenen? Of deelden de broers wel degelijk één graf? Waarom wordt Mathys dan niet op deze steen vermeld? Of stond zijn naam wellicht ooit op het centrale deel van de zerk? Vast staat dat al in het begin van de achttiende eeuw alleen nog de naam van Egidius Vinck op de zerk kon worden gelezen. 1.

Geschiedenis

(Oud 343; Nieuw 428; Martini 97; Smits 114A) *
Vanaf 1707 stond dit graf geregistreerd als kerkgraf.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, in de derde travee vanaf het transept, een plek waar hij zeker vanaf 1707 had gelegen. Deze locatie wijkt af van de plek waar Mathys Vinck werd begraven, achter het koor in de doorgang naar het bovenaltaar van Sint-Maarten. Dit versterkt het vermoeden dat Mathys, in tegenstelling tot zijn broer Gielis, niet onder deze zerk werd begraven. Ten laatste in 1912 kwam de steen op de plek terecht waar hij nu nog ligt.

Personen

 Balen, Jan van
 Groot, Andries
 Groot, Jan
 Vinck van Breda, Mathys Gerits
Vinck, Egidius † 23-10-1556
 Vinck, Gerit
 Weynen, Elisabeth
 Weynen, Roelofken

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie