Bron: Foto RCE

 

229 Dirck Wouters van Beeck, 1581


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de vijfde travee vanaf het westen, ten zuidwesten van de vijfde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 69 x 145 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De rechterbovenhoek van de inscriptie- en wapenzerk vertoont oppervlaktebeschadigingen. De inscriptie is aangebracht op de randen van de zerk in een band, aangegeven door gegraveerde lijnen, die op de hoeken is weergegeven als zijnde omgeslagen. In het middenveld zien we het gegraveerde wapenschild, dat via een lint is opgehangen aan een afgeknotte tak.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I drie drielingsbalken; een schildhoofd met een omgewende uitkomende leeuw [Van Beeck]; II doorsneden; a een omwonden morenborstbeeld; b een luidklok [Moer].
In Hs 1709, 226.3 wordt in het wapen de leeuw niet omgewend, wat overeenkomt met het bekende wapen van Van Beeck.

Bijzonderheden

Dirck van Beeck is een zoon van Wouter Goessens van Beeck en Margaretha van der Poirten. Rond 1515 werd hij leerling van de Bossche goudsmid Gevart Willems Wyntkens; in 1519 verklaren de dekens van het goudsmedengilde dat hij zijn leertijd met goed gevolg heeft volbracht. Vanaf 1529 tot kort voor zijn dood was Dirck minstens tienmaal deken van de goudsmeden. In 1562/3 wordt hij vermeld als blokmeester van het blok van de Weverplaats. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort hij tot de 14% hoogst aangeslagenen. Hij was in ieder geval vanaf 1563 gezworen broeder van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Dirck was getrouwd met Catharina, een dochter van klokgieter Willem Gobels Moer en diens tweede vrouw Elisabeth Jans Blicman. Catharina had zich in 1519 ingeschreven als gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Voor zover bekend lieten zij geen kinderen na. Over de derde persoon die op de zerk wordt vernoemd, Boudewijn van Rijswijck, is niets bekend. 1.

Geschiedenis

(Oud 423/42; Nieuw 548; Martini 285; Smits 100A) *
In ieder geval vanaf 1707 was het graf eigendom van de kerk.
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, in de eerste travee vanaf het transept. Dat was al sinds 1707 het geval. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar zijn huidige locatie verplaatst.

Personen

Beeck, Dirck Wouters van † 1-7-1581
 Beeck, Wouter Goessens van
 Bekx, Margo
 Blicman, Elisabeth Jans
 Meulen, N.N. van der
Moer, Catharina
 Moer, Willem Gobels
 Poirten, Margaretha van der
Rijswijck, Boudwijn van
 Wyntkens, Gevart Willems

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie