Bron: Foto RCE

 

226 Adriaen Preyser, 1552


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de vijfde travee vanaf het westen, ten westen van de vijfde middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 78 x 148 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont een barst over het midden en aan de onderzijde zijn sporen zichtbaar van een of meer weggekraste cijfers, vermoedelijk het oude registratienummer 52.
De zerk heeft een tekstband met omgeslagen hoeken. In het midden zien we een verdiepte cirkel met rand en daarbinnen in reliëf een kelk met hostie, links en rechts vergezeld van een A en een P, verwijzend naar de intialen van de overledene.

Bijzonderheden

Adriaen Preyser is waarschijnlijk afkomstig uit Loon op Zand. Al in 1516 wordt hij als clericus in ’s-Hertogenbosch vermeld. Vanaf 1531 was hij er als notaris actief. Tussen 1525 en 1538 is hij priester geworden, vanaf 1538 bezat hij een beneficie in de Sint-Jan. Hij was in 1538 tevens rentmeester van de beneficianten van de Sint-Jan. Een enkele keer wordt hij als officiael aangeduid. Waarschijnlijk wordt hiermee bedoeld, zoals Van den Bichelaer suggereert, dat hij als vaste gemachtigde van de officiaal (de rechterhand van de bisschop) het toezicht had op de correcte afhandeling van legaten die in testamenten aan geestelijke instellingen waren vermaakt. Hij overleed op de laatste dag van februari 1552. Daar 1552 een schrikkeljaar was, zou de overlijdensdag de 29ste zijn; in het anniversarium van het kapittel staat hij echter onder 28 februari vermeld. Omdat in de tweede helft van 1552 al sprake is van de uitvoering van zijn testament staat het vast dat de datering niet in paasstijl is gesteld, en dat heer Adriaen niet in 1553, maar in 1552 is overleden. Hij werd begraven bij het altaar van Sint-Agatha, waaraan zijn beneficie verbonden zal zijn geweest (zie plattegrond altaren, nr. 20). 1.

Geschiedenis

(Oud 52; Nieuw 563; Martini 310; Smits 101B) *
Zeker vanaf 1707 stond dit graf geregistreerd als kerkgraf.
In 1821 lag de zerk dicht bij de vroegere locatie van het altaar van Sint-Agatha, namelijk in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, op de grens van de derde en vierde travee vanaf het transept, ten zuiden van de vierde middenpijler. Sinds 1552 was hij dus niet verplaatst. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar zijn huidige plek verlegd.

Personen

Preyser, Adriaen † 28-2-1552

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie