Bron: Foto RCE

 

183 Jan van Velsen, 1701/1702


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het transept, de middelste van de oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 152 x 253 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het oppervlak van de redelijk goed bewaarde zerk is enigszins glad geworden. Midden bovenaan is een grote verdiepte cirkel aangebracht met daarin in reliëf het wapen. Onder het wapen bevindt zich de eenregelige inscriptie, zonder datum. De rest van de zerk is leeg.

Wapens

Drie kussentjes. Het schild hangend aan een lint dat uit de helm komt, welke lint zich voortzet aan beide zijden van het schild en daaronder uiteen gaat en eindigt in kwasten. Helm. Dekkleden. Wrong. Een vlucht, waartussen een kussentje.

Bijzonderheden

Onder deze zerk ligt Jan van Velsen begraven. Hij woonde aan de Haven, werd in april 1678 lidmaat van de hervormde gemeente en trouwde een maand later met Jenneken, dochter van Abraham Simons Bekerrij (of Beherij of Beharri) en Anneken Jillis, uit Delft. Jan was aanvankelijk schipper van beroep en wordt rond 1700 vermeld als koopman en bankier. Jenneken overleed waarschijnlijk in 1701, Jan in 1701 of 1702. Zij lieten tussen 1679 en 1701 elf kinderen dopen in de Grote Kerk, onder wie op 21 oktober 1685 een zoon Jan. In oktober 1714 werd deze lidmaat van de hervormde gemeente. Enkele maanden eerder, in juli van dat jaar, was hij in het huwelijk getreden met Maria Coenen van Hassel (of Hasselt), geboren te Werkendam. In 1716 werd uit dit huwelijk een kind gedoopt, kort daarop overleed Maria. Jan van Velsen jr. hertrouwde in mei 1716 met Agatha Henninges, geboren te Oirschot, uit welk huwelijk tussen 1717 en 1726 nog eens acht kinderen werden gedoopt. In 1729 was Jan deken van het schippersgilde, in 1746/7 van het kramersgilde. Jan bezat huizen aan de Karrenstraat, Brede Haven en Korenstraat. Jan en Agatha overleden beiden na 1748. 1.

Geschiedenis

(Oud 18; Nieuw 329; Martini 268; Smits 123) *
In de leggers van 1707 en 1724 staat dit graf te boek als eigendom van Jan van Velsen. Op 18 mei 1752 kwam het op naam van zijn zoon Jan en zijn twee dochters Anna, echtgenote van Willem van Aken, en Maria Elisabet, echtgenote van Hendrik Detmans, alsmede hun kinderen en verdere nazaten. De legger van 1779 vermeldt de overboeking op 12 juni van dat jaar op naam van Abraham van Velsen. Andere eigenaren waren blijkens deze legger Jan Hendrik Straetmans, zijn echtgenote Johanna van Velsen en hun kinderen, alsmede Rachel van Velsen, echtgenote van Jacob Couwenberg, en hun kinderen. Ten slotte wordt in diezelfde legger ook de naam van Maria van Velsen genoemd. Hoewel op 19 januari 1784 wordt aangetekend dat het graf vol is, maakt de legger van 1804-1805 melding van de overboeking op naam van Jan Hendrik Straatmans en zijn kinderen. Hij was de zoon van de Jan Hendrik Straatmans en Johanna van Velsen.
In 1821 bevond de zerk zich in het zuidtransept, in de zuidelijke travee, ten zuidwesten van de zuidelijke pijler van de buitenzijbeuk van het koor. De locatieaanduidingen in de leggers wijzen eveneens op een plek in de zuidelijke travee van het zuidtransept. Vanaf de aankoop van het graf door Jan van Velsen tot in ieder geval 1821 werd de zerk dus niet verplaatst. Nog voor 1912 werd de zerk naar de huidige plek verlegd.

Personen

 Aken, Willem van
 Bekerrij, Abraham Simons
 Bekerrij, Jenneken
 Couwenberg, Jacob
 Detmans, Hendrik
 Hassel(t), Maria Coenen van
 Henninges, Agatha
 Jillis, Anneken
 Straatmans jr., Jan Hendrik
 Straatmans sr., Jan Hendrik
 Velsen jr., Jan van
Velsen sr., Jan van † 1701
 Velsen, Abraham van
 Velsen, Anna van
 Velsen, Johanna van
 Velsen, Maria Elisabet van
 Velsen, Maria van
 Velsen, Rachel van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie