Bron: Foto RCE

 

158 Paulus de Bont, 1595


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, de zuidoostelijke van een groep van vier zerken tussen de derde en vierde arcadepijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 73 x 117 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft een rand, aangegeven door een simpele gegraveerde lijn. Hierbinnen bevindt zich de inscriptie in kapitalen. De steenhouwer heeft enkele fouten gemaakt, die nog goed zichtbaar zijn: in regel één de laatste V over een N, in regel twee de B over een D en in regel drie heeft de steenhouwer PAVLI eerst te ver naar rechts geplaatst en is daarna iets meer naar links opnieuw begonnen. In regel vier heeft hij de I van RECTORIS over een V gehakt.

Bijzonderheden

Over de priester Paulus de Bont is weinig bekend. In 1589 bezat hij een beneficie in de Sint-Jan. In 1592 trad hij op namens het klooster Mariënburg op de Uilenburg. In 1594 machtigde hij kanunnik Balthasar de Bont, mogelijk een familielid van hem. 1.

Geschiedenis

(Martini 58; Smits 292A) *
In 1821 lag de zerk in het middenschip van de kerk, op de grens van de tweede en derde travee vanaf het westen. Voor 1912, vermoedelijk in 1893, werd hij naar de huidige locatie verplaatst.

Personen

 Bont, Balthasar de
Bont, Paulus de † 24-1-1595

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie