Bron: Foto RCE

 

148 Huybert Tsiongen van Steensel, 1578


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, ten noordwesten van de tweede middenpijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 109 x 184 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Er loopt een grote breuk over het midden van de zerk.
De inscriptie bevindt zich in de tekstband die op de hoeken wordt onderbroken door hoekvierpassen met daarin de nu enigszins vervaagde evangelistensymbolen. Het begin van de inscriptie bevindt zich in het midden van de rechter tekstband. In het midden van de zerk zien we in een verdiepte cirkel, aangegeven door een rand, een kelk met hostie in reliëf.

Bijzonderheden

Huybert Henricx Tsiongen of Siongen van Steensel was een priester, waarschijnlijk afkomstig uit Steensel. In 1578 verkocht hij een huis in die plaats, zijn broer Peter pachtte er in 1557 een tiende, diens zoon Henrick was er in de laatste decennia van de zestiende eeuw plaatsvervangend pastoor. Heer Huybert heet in 1574 zestig jaar of ouder te zijn en zal dus in of kort voor 1514 zijn geboren. Hij wordt voor het eerst vermeld in 1556, als rector van de eerste stichting op het altaar van Sint-Willibrord in de kerk van het Bossche begijnhof. Minstens vanaf 1568 bezit hij bovendien een beneficie in de Sint-Jan, waarschijnlijk verbonden aan het Andreasaltaar (zie plattegrond altaren, nr. 21). In januari 1574 had hij in een herberg zitten drinken, onder anderen met de priester Jan Pottey en met de klokgieter Cornelis de Moor. Toen zij in aangeschoten toestand laat in de avond naar huis gingen, wilde Cornelis een grap uithalen. Hij rende via een andere weg vooruit en wachtte een eind verder heer Jan op. Toen die naderde joeg Cornelis hem door vreemde geluiden te maken dermate de schrik op het lijf dat hij luid begon te schreeuwen. Heer Huybert kwam op het geroep af, trok zijn mes en stak heer Jans belager zo tussen de schouderbladen, dat hij direct het leven liet. Heer Huybert trof een schikking met de familie van het slachtoffer, het incident werd afgedaan als een ongeluk. In de jurisdictiestrijd tussen de Bossche bisschop en het kapittel van de Sint-Jan werd dit incident door de bisschoppelijke partij aangegrepen om het morele verval van de tegenpartij aan te tonen. Heer Huybert werd afgeschilderd als een genot- en drankzuchtig man van onmatige levenswandel, die bovendien nog kort tevoren een kind zou hebben verwekt bij zijn dienstmaagd. Hoe het ook zij, heer Huybert leefde nog vele jaren in de stad en werd in 1578 bij zijn Andreasaltaar begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 59; Nieuw 569; Martini 324; Smits 80) *
Het graf was minstens vanaf 1707 eigendom van de kerk.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het westen, ten zuidwesten van de vierde middenpijler. In de buurt van deze plek bevond zich in 1578 het altaar van Sint-Andreas waarbij Heer Huybert werd begraven. Ook de locatieaanduidingen in de leggers stemmen met deze plaats overeen. De zerk werd dus tussen 1578 en 1821 niet of nauwelijks verplaatst. De verlegging van de steen naar de huidige locatie gebeurde tussen 1821 en 1912.

Personen

 Moor, Cornelis de
 Pottey, Jan
 Steensel, Henrick van
Steensel, Huybert Tsiongen van † 20-12-1578
 Steensel, Peter van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie