Bron: Foto RCE

 

145 Anthonis Laureyns Donckers, 1643


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, de middelste van de westelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 145 x 260 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk heeft geen apart aangegeven rand en vertoont aan de bovenzijde een cirkel, die wordt aangegeven door een brede band, met daarbinnen het wapen. Hieronder is de tienregelige inscriptie aangebracht. De inscriptie vult niet de gehele daarvoor bestemde ruimte.

Wapens

Een golvende dwarsbalk van drie stukken, vergezeld van drie zespuntige sterren, boven twee en beneden een. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een zespuntige ster.

Bijzonderheden

Anthonis Donckers, een jongere broer van Claes Donckers (zie zerk 132), stamt uit een familie die in het midden van de zestiende eeuw de panden ‘De Witvoet’ en ‘Het Rood Scharlaken’ aan de Kolperstraat bezat. Zijn ooms Gysbert en Anthonis waren voor hun aandeel in de troebelen van de jaren 1566-1567 door de Raad van Beroerten in 1568 verbannen met verbeurdverklaring van hun goederen.
Anthonis werd op 26 oktober 1571 in de Sint-Jan gedoopt als zoon van Laureyns Claes Gielis Donckers en Oda Jacob Willems Gast. Van beroep was hij koopman. In de jaren 1626 tot 1628 was hij een van de kerkmeesters van de Sint-Jan. Vanaf 1627 tot aan zijn dood in 1643 was hij Zwanenbroeder van de Bossche Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Anthonis had van de fabriekmeesters van de Sint-Jan een graf gekocht nabij het altaar van Sint-Jans Onthoofding tegenover het Heilig Graf (zie plattegrond van altaren, nr. 39). Dit graf was inzet van een conflict tussen Anthonis en de fabriekmeesters. De schepenen van de stad beslisten in 1628 dat de fabriekmeesters Anthonis de aankoopsom moesten teruggeven en de zerk op genoemde plaats moesten terugleggen.
Anthonis trad op 27 april 1593 in de Sint-Jan in het huwelijk met Jenneken Aert Willems van Borchloon. Na haar overlijden hertrouwde hij met Cornelia Marten Jans van der Beke. Zijn tweede vrouw wordt vermeld op een andere grafsteen in de Sint-Jan (zie zerk 214). Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen geboren, onder wie Luytgart of Lucretia. Zij is op 13 februari 1594 in de Sint-Jan gedoopt en trouwde met Adriaen Herincx. Tussen beide families bestond nog een tweede verbintenis: Lucretia’s broer Aert Donckers was sinds 1618 gehuwd met Adriaens zuster Hilleken Herincx. Adriaen Herincx was op 28 augustus 1591 geboren als zoon van Willem Herincx en zijn tweede vrouw Henricxken Adriaens van Hulten. Hij was van beroep koopman en zeepzieder en herhaaldelijk deken en gezworene van het ambacht van de molenaars en olieslagers. Na Adriaens dood hertrouwde Lucretia op 24 maart 1634 met de uit Wageningen afkomstige Johan van der Horst, op dat moment substituut commis van ’s lants vivres, later koopman en schepen van ’s-Hertogenbosch, in 1638 deken van de kramers en sinds 1642 luitenant van de schutterij van de Jonge Voetboog namens de burgerij. Van der Horst werd onder de grafsteen van Lucretia’s vader en van haar eerste man begraven. Lucretia zelf stierf op tachtigjarige leeftijd. Haar dochter Maria schrijft over haar begrafenis: ‘[ze] is op den 8 mert savons gesonke te weten op Donderdagh met 3 koessen [koetsen] en flambouwe in Sint Jans kerck in het graff daer mijn vader saliger legt begraven’. 1.

Geschiedenis

(Oud 51; Nieuw 564; Martini 312; Smits 4) *
Het graf stond in 1707 te boek als graf van Donckers. De legger van 1724 vermeldt als eigenaren de heren Johan en Balthasar van Kessel. Op 27 juni 1752 werd het graf eigendom van Ignatius, Hendrina en Maurits van Kessel, kinderen van Balthazar van Kessel. Verder kwam het in het bezit van Maria Agnes en Maria Johanna Verkamp, dochters van wijlen Andries Verkamp en Maria van Kessel, dochter van Balthazar van Kessel. Ook in de legger van 1779 staat het graf onveranderd op naam van de bovengenoemde nazaten van Balthazar van Kessel. In de legger van 1804-1805 wordt alleen nog Maria Johanna Vercamp als rechthebbende genoemd.
Martini situeerde de zerk in 1821 in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, in de vierde travee vanaf het transept. Hoogstwaarschijnlijk werd Anthonis Laureyns Donckers in 1643 ook hier begraven. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk naar de huidige plek overgebracht.

Personen

 Borchloon, Jenneken Aert Willems van
 Donckers, Aert
 Donckers, Anthonis
Donckers, Anthonis Laureyns † 8-5-1643
· zie ook: 132. Claes Laurijnssen Donckers, 1646
· zie ook: 214. Joost Hermans Pelgrom, 1557
 Donckers, Claes
· zie ook: 132. Claes Laurijnssen Donckers, 1646
 Donckers, Gijsbert
 Donckers, Laureyns Claes Gielis
Donckers, Lucretia (Luytgart)
 Gast, Oda Jacob Willems
Herincx, Adriaen
 Herincx, Hilleken
 Herincx, Willem
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
 Herinx, Maria
Horst, Johan van der
 Hulten, Henricxken Adriaens van
· zie ook: 448. Mathijs Wynandts van Heusden, 1677
 Kessel, Balthazar van
 Kessel, Hendrina van
 Kessel, Ignatius van
 Kessel, Johan van
 Kessel, Maria van (x A. Vercamp)
· zie ook: 288. Jan Hendrickx Vercamp, 1650
 Kessel, Maurits van
 Martens, Cornelia
· zie ook: 214. Joost Hermans Pelgrom, 1557
 Vercamp, Maria Agnes
· zie ook: 288. Jan Hendrickx Vercamp, 1650
 Vercamp, Maria Johanna
· zie ook: 288. Jan Hendrickx Vercamp, 1650

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie