Bron: Foto RCE

 

123 Adriaen van der Molen alias van Strijp, 1533


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de middenbeuk van het schip, de derde travee vanaf het westen, de oostelijke van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 115 x 200 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De linkerbenedenhoek van de zerk is afgebroken. Verder is de zerk afgesleten met als gevolg dat grote delen van de inscriptie onleesbaar zijn geworden en dat ook de wapens maar gedeeltelijk zijn te ontwaren. De oudste inscriptie, in het wapenveld, is helemaal verdwenen. Om de zerk loopt een smalle rand. Hierbinnen is aan de bovenzijde een grote rechthoek aangebracht met daarbinnen in reliëf een mans- en een vrouwswapen hangend aan een lint, dat om een knoestige tak bovenaan is geslagen. Het lint toont boven de schilden een rozet en loopt eronder uit in kwasten. De twee bovenhoekjes van de rechthoek hebben een driehoekje als versiering, afgescheiden door een golvende rand.
De oudste inscriptie en de voorstelling van de wapens lijken elkaar te sparen. De inscriptie in grote gegraveerde kapitalen onder de rechthoek met wapens moet dan later zijn aangebracht.

Wapens

Alliantiewapen (2 schilden, vrouwswapen in ruitvorm): 1 gedeeld; I doorsneden; a drie weefspoelen (?); b drie molenijzers; II een leeuw; 2 een dwarsbalk.
Het is de vraag of de wapens betrekking hebben op de tekst uit 1533 of op die uit de jaren 1640-1681. Wat het wapen betreft is er een zekere overeenkomst met zerk 114 [Van der Molen]: doorsneden; I drie inktpotjes met daarin drie naar rechts staande ganzenveren; II een molenijzer. De basisvorm weefspoelen = inktpotjes met ganzenveren is gelijk te noemen. Het verschil tussen één of drie molenijzers is ook niet wezenlijk. Het wapen Van Strijp is een leeuw. 1. Het manswapen betreft dan een alliantiewapen van de ouders van de priester Van der Molen ex matre Van Strijp. Maar wat dan te doen met het ruitvormige wapen? Het kan ook het alliantiewapen Van Vechel-van Berlikem zijn (1640, 1651), maar hoe daarin is een inscriptie uit 1533 te verklaren?

Bijzonderheden

Over heer Adriaen van der Molen alias Van Strijp 2.. is nauwelijks iets bekend. Hij wordt in het oudste hertogelijke cijnsboek (circa 1520) vermeld als heer en meester Adrianus van der Moelen en wordt daar aangeslagen voor een perceel van 22,5 voet in de Lange Putstraat. Een relatie met de korenkopersfamilie Van Strijp – een Adriaen van Strijp was in 1478 deken van het korenkopersambacht – kan niet worden aangetoond. 3. Joost Jans van Vechel is een zoon van Jan Joost Lenaerts van Vechel en Christina Wouter Jan Goossens van Uden. Hij woonde in ‘De Hemel’, tegenwoordig Hooge Steenweg 9. Uit zijn huwelijk met Heesken of Hester, dochter van Jan Nicolaes van Berlicum en Maryken de Bye, werd een zoon Jan geboren. De laatste persoon ten slotte die op deze grafzerk wordt vernoemd, Jan van Velp, is een zoon van Dirck van Velp en Margriet, dochter van Joost van Vechel en Anna van Zutphen. Onduidelijk is of Margriets vader dezelfde Joost van Vechel is die hier ligt begraven of dat het om een familielid gaat. Jan van Velp was achtereenvolgens gehuwd met Wilhelmina Willem Danckaerts en Beatrix Bosch. 4.

Geschiedenis

(Oud 448; Nieuw 513; Martini 328; Smits 30) *
In 1707 stond het graf op naam van Van Vechel. Blijkens de legger van 1724 werd het vervolgens eigendom van Maria en Hester van Vechel, welke laatste echtgenote was van Cornelis de Leeuw, en voorts van Hester de Leeuw en Johanna van Revesteijn. Nadien worden geen gegevens over het bezit van dit graf meer vermeld. Het was dus tussen 1724 en 1752 in het bezit gekomen van de kerk.
De zerk lag in 1821 in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, tussen de derde en vierde arcadepijler. De locatie die de leggers vanaf 1752-1755 geven stemt hiermee overeen. De oudere leggers lijken een afwijkende locatie te geven, namelijk in het middenschip, in de derde of vierde travee vanaf het westen. Toch gaat het hoogstwaarschijnlijk om dezelfde ligging. De zerk lag immers precies op de grens van de zuidelijke binnenzijbeuk en het middenschip. Smits situeerde de zerk in 1912 op vrijwel dezelfde plek als waar deze nu ook nog ligt.

Personen

Berlicum, Heesken ( Hester) van
 Berlicum, Jan Nicolaes van
 Bosch, Beatrix
 Bye, Maryken de
 Danckaerts, Wilhelmina Willem
 Leeuw, Cornelis de
 Leeuw, Hester de
Molen alias van Strijp, Adriaen van den † 8-12-1533
 Revesteijn, Johanna van
 Uden, Christina Wouter Jan Goossens van
 Vechel, Hester van
 Vechel, Jan van
Vechel, Joost Jans van
 Vechel, Joost Lenaerts van
 Vechel, Joost van (x A. van Zutphen)
 Vechel, Margriet van
 Vechel, Maria van
 Velp, Dirck van
Velp, Jan van
 Zutphen, Anna van (x J. van Vechel)

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie