Bron: Foto RCE

 

105 Lambert Jansen van Riethoven, 1659


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het transept, ten noordoosten van de tweede arcadepijler

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 87 x 201 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is nogal afgesleten en van het wapen zijn alleen nog enkele contouren te onderscheiden. De steen vertoont aan de bovenzijde een grote verdiepte cirkel met rand, waarbinnen zich het wapen bevindt. Hieronder is de inscriptie in kapitalen gegraveerd, die het gehele vlak beslaat. Enkele data zijn niet ingevuld.

Wapens

Alliantiewapen echtpaar (1 schild): Gedeeld; I drie rietstengels op een grond [Van Riethoven]; II een vogel op een grond [N.N.]. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: drie rietstengels.

Bijzonderheden

Lambert Jansen van Riethoven en zijn vrouw Claesken of Nicolaa hadden drie kinderen: de op de zerk genoemde zoon Jan, die in 1637 vermoedelijk betrekkelijk jong overleed en daarnaast een zoon Nicolaas en een dochter Anna, op de zerk genoemd en die op 8 mei 1630 rooms-katholiek werd gedoopt in de parochie van Sint-Cathrien. Haar broer Nicolaas van Riethoven, bierbrouwer ‘In de Drie Moren’ – mogelijk op de Brede Haven – staat niet op de zerk genoemd, wel echter sin hvysvrov Maria van Susteren, eveneens afkomstig uit een brouwersfamilie, met wie hij op 18 november 1638 in het huwelijk trad. Uit dit huwelijk werden in ieder geval twee kinderen geboren, namelijk Johannes, op de zerk genoemd, die op 4 augustus 1639 werd gedoopt en Francisca, gedoopt op 7 februari 1642. Daarnaast werd op 5 februari 1641 een derde kind van Claes Lamberts van Riethoven in de Sint-Jan begraven. Het feit dat Nicolaas van Riethoven zelf niet op de zerk werd vermeld, houdt mogelijk verband met het feit dat hij op zeker moment met achterlating van grote schulden uit de stad was gevlucht. Notaris Abraham van der Aa trad toen op als curator over zijn desolate boedel en verkocht onder meer zijn onroerend goed. De vrou Claes Riethoven, waarschijnlijk dus Maria van Susteren, werd op 1 september 1661 in de Sint-Jan bijgezet. Nicolaas’ jongere zus Anna was op 15 april 1660 gehuwd met de wijnkoper Jacobus van Kessel. Uit dit huwelijk werd een zoon Lambertus Jacobus geboren, gedoopt op 8 maart 1661. Mogelijk trad deze als wijnkoper in de voetsporen van zijn vader. Toen namelijk zijn moeder in 1689 haar testament maakte, liet zij haar bezittingen na aan haar ‘lievste en eenigste’ zoon, die op dat moment in ‘het gebied van de Coninck van Frankrijk’ verbleef. 1.

Geschiedenis

(Oud 347; Nieuw 410; Martini 115; Smits 68) *
Zowel in 1707 als in 1724 stond het graf op naam van Van Riethoven. Latere leggers geven geen informatie meer, het graf zal toen eigendom van de kerk zijn geworden. Vanaf 1707 tot zeker 1821 lag de zerk van Van Riethoven in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, in de eerste travee vanaf het transept. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk enkele meters naar het westen verplaatst.

Personen

 Aa, Abraham van der
 Kessel, Jacobus van
 Kessel, Lambertus Jacobus van
N.N., Claesken (Nicolaas)
Riethoven, Anna van
 Riethoven, Francisca van
Riethoven, Jan van
Riethoven, Johannes van
Riethoven, Lambert Jansen van † 19-4-1659
 Riethoven, Nicolaas van
Susteren, Maria van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie