Bron: Foto RCE

 

10 Aert Wouter van Eersel, 1613


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|STAMBOOM|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de tweede travee vanaf het westen, de oostelijke van de middelste west-oostelijke rij van drie zerken

maten 87 x 148 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is erg afgesleten. Er loopt een dubbele breuk over het linkerbovengedeelte. Er was een tekstband met hoekvierpassen. De contouren van een van deze vierpassen, rechtsboven, kan men nog net ontwaren. Op het middenveld is nog iets van een tweede inscriptie zichtbaar. Beide inscripties, in de tekstband en op het middenveld, zijn maar zeer gedeeltelijk te lezen.

Bijzonderheden

Hs 1709, 170.4 bevat de volgende tekst inzake deze zerk: ‘op desen sarck staet geen wapen/ Hic Jacet venerablis viri Wilhelmus / Dominicus de Oe ... Beneficiaet/ van Desen Altaer Qui obiit ao 1543 die 18 / Decembris / Aert Woutersz van Eersel sterft 1613 den 21 Meert / ende Margarette Jannette sijn huijsvrouw sterft / den 6 november 1618 / ende Aert Woutersz van Iersel sterft den 1 Meij / 1670/ Hier leet begraven Ivo Deckers gestorven den / 13 november 1707.

De eerste persoon die volgens het handschrift op deze zerk wordt vermeld is priester en beneficiant Wilhelmus Dominicus van Oes…, die in 1543 overleed. Deze naam komt in geen enkele bron voor. De zerk zal begin achttiende eeuw al behoorlijk zijn afgesleten en nog slechts gedeeltelijk leesbaar zijn geweest. Wellicht dat dit de zerk is geweest van heer Wouter Doremans van Oisterwijk (op de zerk zal dan hebben gestaan: Walterus Doremans de Oesterwyck). Deze was in de jaren 1480 enige jaren bedienaar van de kerk van Oisterwijk geweest, was van 1497 tot 1522 pastoor van Baardwijk en verwierf in dat laatste jaar een beneficie in de Bossche Sint-Jan, hij werd toen rector van het altaar van Anthonius-Abt. Heer Wouter overleed op 26 november 1543 en werd bij zijn altaar in de Sint-Jan begraven (zie plattegrond altaren nr. 28). 1.

In de zeventiende eeuw was deze zerk in het bezit van de familie Van Eersel, ook wel Van Iersel geheten. Er bestaat een vaag verband tussen deze familie en Wouter Doremans: de Van Eersels waren afkomstig uit Oisterwijk en de grootvader van de eerste op de zerk vermelde Aert Wouters van Eersel, Joost Aerts van Eersel, verkocht in 1544 een erfcijns aan de executeurs van het testament van heer Wouter. Aert Wouters van Eersel is een zoon van Wouter Joost Aerts van Eersel en Maria Henrick Lambert Neysen. Hij was drapenier van beroep en was getrouwd met Margaretha Jannette. Dit echtpaar werd in de Sint-Jan begraven onder deze zerk. Hun zoon Wouter, net als zijn vader drapenier, kocht in 1610 het poorterschap van ’s-Hertogenbosch. Bij zijn eerste vrouw, Mariken Goossen Goossen Joordens, was hij de vader van Aert. Wouter overleed op betrekkelijk jonge leeftijd voor 1624. Wellicht is ook hij onder deze zerk begraven, zijn naam staat er echter niet op vermeld. De volgende naam is die van Wouters zoon Aert. In 1638 was hij getrouwd met Anna Hermans Mulders of Meulders. Zij werd op 28 september 1642 begraven in de Sint-Jan. Haar man hertrouwde met Maria Cornelis Jacobs van Oisterwijk. Aert was bakker van beroep. Vanaf 1657 woonde hij in het huis ‘De Grote Klosbeugel’ in de Korte Putstraat. Aert overleed op 1 mei 1670. Zijn weduwe werd op 16 mei 1673 eveneens in de Sint-Jan begraven. Wouterken van Eersel, een dochter van Aert uit een van zijn huwelijken, was in 1673 getrouwd met Ivo Deckers, bakker en graanhandelaar. Ivo overleed op 13 november 1707 en werd de zeventiende van die maand in het graf van zijn schoonfamilie bijgezet. Wouterken overleed in 1730 en zal ook in dit graf zijn begraven. In Hs 1709 wordt zij natuurlijk nog niet vermeld, maar wellicht zijn ook haar naam en sterfdatum in 1730 op de zerk bijgebeiteld. 2.

Geschiedenis

(Oud 465A; Nieuw 393) *

In het midden van de achttiende eeuw stond het graf op naam van Ida Dekkers, dochter van Ivo Dekkers en weduwe van Dirk Sopers, alsook op naam van haar kinderen. Daarnaast was het graf eigendom geworden van de dochter van haar zuster, te weten Eva den Ouden, echtgenote van Daniël van Wel. In de legger van 1779 stond het graf aanvankelijk nog enkel op naam van deze Eva den Ouden, maar in 1796 werden hieraan de zonen van Daniël van Well toegevoegd, evenals de echtgenoot van zijn dochter Aggenees van Well, te weten Gijsbertus van den Braeck.2. Van deze personen wordt in legger van 1804-1805 uitsluitend nog Pieter van Wel, een van de zonen van Daniël van Wel, als bezitter van het graf genoemd. 3.

De oudste twee leggers plaatsen het graf vanaf 1707 in het middenschip van de kerk, in de eerste travee vanaf de viering. Het altaar van Anthonius-Abt waarbij Wouter Doremans van Oisterwijk in 1543 werd begraven, lag hier vlakbij. Tot zeker 1724 bleef de zerk dus op zijn oorspronkelijke plek liggen. Ten laatste in 1752 werd hij verplaatst naar de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de eerste of tweede schiptravee vanaf het westen. Op de plattegronden tussen 1821 en 1978 komt de zerk niet voor. Pas op die van 1991 is hij weer terug te vinden. Hij ligt dan op zijn huidige plek.

Personen

 Braeck, Gijsbertus van den
Deckers, Ivo
· zie ook: 292. Johan Brant, 1690
 Dekkers, Ida
 Doremans van Oisterwijk, Wouter
Eersel, Aert Wouters van † 21-3-1613
Eersel, Joost Aerts van
 Eersel, Wouter Joost Aerts van
 Eersel, Wouter van
Eersel, Wouterken van
 Joordens, Mariken Goossen Goossen
 Meulders, Anna Hermans
N.N., Margaretha Jannette van
 Neysen, Maria Henrick Lambert
 Oes…, Wilhelmus Dominicus van
 Oisterwijk, Maria Cornelis Jacobs van
 Ouden, Eva den
 Sopers, Dirck (Dirk)
· zie ook: 500. Matheus Sopers, 1710
 Wel, Daniël van
 Well, Aggenees van
 Well, Pieter van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.

Stamboom


klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie