Bron: Foto RCE

 

82 Peeter van Nuyssenborch, 1635


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, de vierde travee vanaf het westen, ten oosten van de vierde pijler van de schiparcade

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 104 x 165 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Hoewel het oppervlak van de zerk wat glad is geworden, is zij toch in redelijke staat bewaard gebleven. Het ondergedeelte van de zerk was al rond 1900 verdwenen.
De bovenhelft van de zerk vertoont binnen een rand het wapen met aan de zijkanten tweemaal vier wapenschilden. Hieronder bevindt zich de drieregelige inscriptie in gegraveerde kapitalen. De rest van de zerk is leeg.

Wapens

Drie bijlen. Het schild hangend aan een lint uit de helm komend, welk lint van beide zijden van het schild uitkomt als koord en eindigt in kwasten. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een uitkomende bijl.
Kwartieren: 1 Drie bijlen, met korte stelen [Van Nuyssenborch]; 2 een golvende dwarsbalk van drie stukken, vergezeld van 15 bollen, boven 5 en 4 en beneden 3, 2 en 1; 3 vijf ruiten (3, 2); 4 een leeuw; over alles heen een dwarsbalk; 5 zes bladeren, de steeltjes naar boven (3,3), waar overheen twee verkorte dwarsbalken, aan de zijden afgerond; 6 een leeuw, houdende in de linkerpoot een aambeeld, in de rechterpoot een hamer; 7 twee vleugels; 8 een dwarsbalk.
Bij bijlen met korte stelen kan in eerste instantie aan strijdbijlen worden gedacht. Volgens Pama hebben die echter aan de bovenzijde een ijzeren piek en tegenover het bijlijzer een punt, wat hier niet het geval is.1. De wapens zijn in Hs 1709, 232.1 niet allemaal ingetekend en bij zes kwartieren wordt een familienaam gegeven: hoofdwapen: blanco; kwartieren: 1 drie hellende bijlen [Nuyssenburg]; 2 vijf ruiten (3, 2) [Alblas]; 3 een dwarsbalk, vergezeld van 15 bollen, boven 5 en 4 en beneden 3, 2 en 1 [Merwede]; 4 een leeuw; over alles heen een dwarsbalk [Bekesteijn]; 5 twee dwarsbalken [Sleutelincks]; 6 blanco [Goosemans]; 7 blanco; 8 een dwarsbalk met een vijfbladige bloem. De kwartieren 2 en 3 zijn hier foutief omgewisseld. 2.

Bijzonderheden

Peter is op 21 februari 1607 geboren op huize Zuidewijn in Vrijhoeve Capelle als zoon van Dirk van Nuyssenborch (1558-1626), heer van Zuidewijn-Capelle, uit diens tweede huwelijk, met Margaretha Stuytelinks († 1653). Hij overleed ongehuwd in ’s-Hertogenbosch, waar hij in de Sint-Jan werd begraven. Hoewel zij niet op de zerk worden vermeld, zou zijn oudere zuster Margaretha (1601-1672) ook in dit graf zijn begraven, evenals Anna (1628-1700), een dochter van Peters broer jonker Suydewijn van Nuyssenborch, heer van Zuidewijn-Capelle. 3.

Geschiedenis

(Oud 330; Nieuw 430; Martini 94; Smits 44) *
In 1707 stond het graf op naam van Jan Nuijssenburgh. De legger van 1724 vermeldt dat het graf op naam is komen te staan van Theodoor van Nuijssenburgh, heer van Suijdwijn. In 1752-1755 worden als eigenaren genoemd de kinderen van Bernard Jodocus van Niel en zijn overleden echtgenote Ida Francoisa Stappers, te weten Theodorus en Catharina van Niel. Ida Francoisa Stappers was overigens de dochter van Johanna van Nuijssenburg, die op haar beurt een dochter was van de eerdergenoemde Jan van Nuijssenburg. In latere leggers komen geen gegevens meer voor over de bezitters van het graf. De zerk lag in 1821 in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip van de kerk, op de grens van de vierde en vijfde travee vanaf het westen. De steen lag hier al in 1707 en wellicht ook al sinds de begrafenis van Peeter van Nuyssenborch in 1635. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar zijn huidige plek, niet ver daarvandaan.

Personen

 Niel, Bernard Jodocus van
· zie ook: 458. Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615
 Niel, Catharina van
· zie ook: 458. Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615
 Niel, Theodorus van
· zie ook: 458. Quirijn Rogierssz. van Niel, 1615
 Nuijssenburgh, Jan van
 Nuijssenburgh, Johanna van
 Nuijssenburgh, Theodoor van
Nuyssenborch, Anna van
 Nuyssenborch, Dirk van
Nuyssenborch, Margaretha van
Nuyssenborch, Peeter van † 16-12-1635
 Nuyssenborch, Suydewijn van
 Stappers, Ida Francoisa
 Stuytelinks, Margaretha

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie