Bron: Foto RCE

 

500 Matheus Sopers, 1710


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het koor, de derde travee vanaf het transept, de meest noordelijke van de oostelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 103 x 197 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De randen van de zerk zijn weggekapt. Ook het wapen lijkt te zijn weggehakt; mogelijk echter was het wapen weergegeven in een ander materiaal. In het midden van de zerk is een verdiept ovaal te zien, dat aan de onderzijde is voorzien van een kleine uitstulping voor een oog. Ook bovenaan het ovaal heeft vroeger een oog gezeten. Oorspronkelijk moet de zerk waarschijnlijk een heel ander uiterlijk hebben gekend.

Bijzonderheden

Matheus Sopers of Sobers stamt uit een Bossche vleeshouwersfamilie. Zijn vader was Dirck Jan Peter Otten, zijn moeder heette Maria Mathys Rutten. De vader werd al regelmatig met de naam Sopers aangeduid, bij zijn zoon Matheus is het een vaste achternaam geworden. Matheus is rond 1634 geboren en zette het familiebedrijf voort. In 1652 werd hij meester van het Bossche vleeshouwersgilde. In 1661 trad Matheus in het huwelijk met Catharina Gerit Dircx van Wel. Zij hadden vier kinderen: Leonora (1662-1741), Dirck (1663-1739), Daniel (1665-1666) en Peter (1667-1709). Catharina overleed kort na de geboorte van haar jongste kind. Matheus hertrouwde met Barbara de Bije, weduwe van Peter Anthonis de Lou / Lauw. Uit dit huwelijk werd in 1670 een dochter Catharina geboren, die al in september 1672 stierf. Op 18 oktober van hetzelfde jaar baarde Barbara weer een dochter, opnieuw Catharina geheten, een week later overleed de moeder inden kraem en werd op 1 november in de Sint-Jan begraven. Zoon Peter stierf in 1709 en vond op 23 mei zijn laatste rustplaats in dezelfde kerk. Matheus zelf stierf op 2 december 1710 in zijn huis aan het Hinthamereinde en werd 11 dagen later ook in de Sint-Jan begraven. Hs 1709 49.2 geeft de inscriptie van deze zerk, mét de sterfdatum van Peter Sopers, maar zonder die van Matheus. De zerk lag dus al voor de dood van Matheus in de kerk, wellicht al sinds de dood van diens tweede, misschien zelfs van zijn eerste vrouw. Alleen Matheus en Peter worden op de zerk vermeld, maar ook de drie kinderen die hem overleefden, geestelijke dochter Leonora, Catharina die trouwde met Joost Schenck en Dirck werden in de Sint-Jan begraven, ongetwijfeld in het familiegraf. Deze Dirck was natuurlijk vleeshouwer van beroep en daarnaast in 1713/4 rentmeester van het Catersgasthuis en in 1719 en 1725 blokmeester van het Hinthamereind en daarmee ook bestuurder van het Zinnelooshuis. Ook enkele dochters uit diens huwelijk met Ida Deckers vonden in dit graf hun laatste rustplaats, evenals hun zoon Matheus (1722-1779). Theodorus Sopers (1763-1841), een zoon van laatstgenoemde Matheus bij Godefrida van Esch, was begin negentiende eeuw eigenaar van het graf. 1.

Geschiedenis

(Oud 157; Nieuw 223; Martini 259; Smits 256) *
Voordat het graf in het bezit kwam van de familie Sopers behoorde het toe aan de kerk. Tussen 1707 en 1709 kocht Dirk Sopers het graf waarin in dat jaar zijn broer Peter en een jaar later zijn vader Matheus werden begraven. Beiden worden in de inscriptie op de zerk gememoreerd. Ten laatste in 1724 kwam het graf op naam te staan van genoemde Dirk, zijn zus Leonora en zijn halfzus Catharina. Laatstgenoemde was getrouwd met Judokus Schenk. Op 31 mei 1752 werd het graf overgeboekt op naam van Ida Dekkers, weduwe van Dirk Sopers, en hun kinderen Maria Catharina, weduwe van Johannes Arnoldus Gast, Mathea, Ivessa en Matheus Sopers. Op 22 mei 1779 vond de overboeking plaats op naam van Mathia (Mathea) Sopers, weduwe van Cornelis Warmont, en Goverdina van Esch, weduwe van Matheus Sopers. Tot slot meldt de legger van 1804-1805 de overboeking op naam van Theodorus Sopers. Hij was wellicht een zoon van Matheus Sopers en Goverdina van Esch.
Martini situeerde de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het koor, in het midden van de eerste travee vanaf het transept. Het graf waarop de zerk van Matheus Sopers lag bevond zich al zeker vanaf 1707, toen nog als kerkgraf, op deze plek. Tussen 1821 en 1912 kwam de zerk op zijn huidige plek te liggen.

Personen

 Bije, Barbara de
 Deckers, Ida
 Esch, Godefrida van
 Gast, Johannes Arnoldus
· zie ook: 424. Jasper Gast, 1749
 Lou, Peter Anthonis de
 Otten, Dirck Jan Peter
 Rutten, Maria Mathys
 Schenck, Joost
 Schenk, Judokus (x C. Sopers)
 Sopers, Catharina
 Sopers, Daniel
Sopers, Dirck (Dirk)
· zie ook: 10. Aert Wouter van Eersel, 1613
 Sopers, Ivessa
Sopers, Leonora
 Sopers, Maria Catharina
· zie ook: 424. Jasper Gast, 1749
 Sopers, Mathea
Sopers, Matheus † 2-12-1710
Sopers, Peter
 Sopers, Theodorus
 Warmont, Cornelis
 Wel, Catharina Gerit Dircx van

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie