Bron: Foto RCE

 

320 Johannes Buschman, 1757


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het transept, in het zuiden van de viering, de noordelijke van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 124 x 230 cm
steensoort maaskalksteen met witte aders
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is nogal afgesleten, wat vooral geldt voor het wapen. In het midden van de rechterzijde en rechtsonder zijn nieuwe stukjes ingezet. De zerk heeft geen rand. Bovenaan zien we in het midden een grote verdiepte cirkel met daarin een wapen. Hieronder bevindt zich de vierregelige inscriptie. De rest van de zerk is leeg.

Wapens

Alliantiewapen (2 schilden, vrouwswapen in ovaalvorm). De schilden hangend aan een lint uit de helm komend. Helm. Dekkleden. Wrong. Helmteken: een eekhoorn. 1.

Bijzonderheden

Smits las destijds boven het wapen nog het jaartal 1647 in Romeinse cijfers, maar dat is nu niet meer te zien. Aangezien een van de wapenschilden een vrouwswapen heeft bevat, zal dit niet afkomstig zijn van de nu nog leesbare namen, beiden mannen.
Johannes Buschman of Busman was geboren in Ravenstein. Op 19 augustus 1734 verkreeg hij het poorterschap van ’s-Hertogenbosch. Een halfjaar nadien werd zijn naam genoteerd in het lidmatenboek van de Nederlands-hervormde kerk. Hij legde toen een attestatie uit Amsterdam over. Johannes Buschman staat bekend als koopman. Tussen 1744 en 1760 werden in de Grote Kerk van Den Bosch zeven kinderen van het echtpaar Johannes Buschman en Cornelia Burgje van de Velde Nederlands-gereformeerd gedoopt. Tweemaal trad hierbij een Johan of Jan Wijnmalen op als getuige, de tweede maal daarbij vergezeld door Elisabeth van de Velde, bij wier naam werd aangetekend: ‘nu Wijnmalen’. Johan Wijnmalen was dus een een zwager van Jan Buschman. Wijnmalen zou houder van een Franse school en een kostschool zijn geweest, en gewoond hebben in Delft, in Grave en in Bergen op Zoom, in welke plaats hij voor 1771 zou zijn overleden. Dat verklaart natuurlijk in het geheel niet waarom zijn naam op deze zerk staat vermeld. Overigens is noch de naam Wijnmalen, noch die van Johannes Buschman in de begraafregisters van Den Bosch terug te vinden. 2.

Geschiedenis

(Oud 417/?; Nieuw 309; Martini 18; Smits 156) *
Op 17 april 1755 werd het graf inclusief deze zerk door de kerk verkocht aan Johan Buschman, inwonende Borger alhier, en Johan Wijnmalen. Het werd op naam gesteld van Jannetje Wildeman, weduwe van Cornelis van de Velde, en haar twee dochters, Cornelia Burgje en Elisabeth. Het graf bleef tot het einde van de achttiende eeuw op naam staan van Cornelia Burgje van de Velde. Ten laatste in 1804 werd het overgeboekt op naam van haar kinderen.
Op de plattegrond van 1821 ligt de zerk voor het oxaal, als eerste van een rij van zeven zerken, gerekend vanaf het noorden. Voor 1912 werd hij verplaatst naar een andere plek binnen de viering, enkele meters ten noordwesten van de zuidoostelijke vieringpijler. In 1983 verschoof hij opnieuw, nu enkele meters naar het westen. Hier ligt hij nog steeds.

Personen

Buschman, Johannes † 1757
 Velde, Cornelia Burgje van de
 Velde, Cornelis van de
 Velde, Elisabeth van de
Wijnmalen, Johan
 Wildeman, Jannetje

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie