Bron: Foto RCE

 

270 Jan Kerfis, 1664


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het transept, ten noorden van de eerste muurpijler

maten 44 x 175 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft de linkerhelft van een zerk. Bovenaan zien we in een verdiept ovaal het wapen met een van de waarschijnlijk twee wapenschilden. Daaronder bevindt zich de zesregelige inscriptie, waarbij op de derde regel enkele letters over elkaar zijn weergegeven.

Wapens

Gezien het resterende wapen moet de zerk identiek zijn aan die in Hs 1709, 129.3: Alliantiewapen echtpaar (2 schilden): 1 een hek, vergezeld van drie rozen, boven 2 en beneden 1: 2 een golvende dwarsbalk, bestaande uit zeven golvende delen, waar van achter omheen een vis opduikt. Bij het manswapen staat Kerfis en bij het ruitvormige vrouwswapen De Bruijn. Verder is uit de tekening van circa 1900 nog op te maken dat de wapens met linten waren opgehangen in de helm en eindigden in kwasten. Ook zien we hier helm, dekkleden en van het helmteken nog een van de vleugels van een antieke vlucht.

Bijzonderheden

Het Hs 1709, 129.3 geeft nog de volledige tekst: ‘begraeffenisse van Jan Kerfis van Erke- / lens sterft den 5 Meert 1664 / en Maria de Bruijn sijn huijsvrouw sterft / den 15 maij 1665.’ Al in 1629 werd Jan Jansen met een attestatie van Zaltbommel lid van de hervormde gemeente. Hij wordt dan aangeduid als stadsbode. Deze Jan Jansen Kerff of Kerffs (van Erkelens, volgens de grafsteen) blijkt niet veel later dienaar van de schepenen te zijn. Het grootste deel van de rest van zijn leven bleef hij als kamerbewaarder van de schepenen en concierge van het raadhuis werkzaam. Ook verrichtte hij werkzaamheden voor de hervormde gemeente. In juni 1631 werd Jan Kerffs van Brussel poorter van zijn nieuwe woonplaats. Jan was getrouwd met Maria de Bruyn, die in 1632 als lidmaat tot de hervormde gemeente toetrad, eveneens met een attestatie van Zaltbommel. In 1630, 1634 en 1639 werden kinderen van Jan Kerff gedoopt in de Grote Kerk. Jan en Maria maakten in februari 1664 hun testament, hij overleed een maand later en werd begraven in de Sint-Jan in het graf inden ganck achter den predickstoel dat hij in 1650 had gekocht. Zijn vrouw volgde ruim een jaar later. Hun dochter Janneken was getrouwd met drukker Steven du Mont. Maria du Mont, in 1659 uit dit huwelijk geboren, was getrouwd met Johannes van Kerckhoven. Waarschijnlijk is het graf zo in handen van de familie Van Kerckhoven terechtgekomen en is op onbeholpen wijze getracht om het woord Erkelens in de inscriptie te veranderen in Kerkhoven. 1.

Geschiedenis

(Oud 132; Nieuw 485; Smits 118A) *
Het graf stond in 1707 te boek als t’ graft van dumon in de kerckstraat. De legger van 1724 maakt melding van de overboeking op naam van de kinderen van Steven du Mon. Op 30 juni 1752 kwam het graf op naam te staan van Johanna Clara Kerkhoven, echtgenote van Johannes Leonardus Tempelaer en verder op die van de kinderen van Stephanus Kerkhooven en Bartolina van Essen. Zowel Johanna Clara als Stephanus waren kinderen van Maria du Mon en Jan Kerkhoven. Op 3 oktober 1781 werd het graf overgeboekt op naam van Mechelina Clara Kerkhoven, echtgenote van Antonij Delruel, en Juliana Elisabeth Kerkhoven, weduwe van Bernardus Craijveld. Op 10 april 1782 was het vol. De aanduiding in 1664 dat het graf was gelegen ‘inden ganck achter den predickstoel’ komt overeen met de leggers die het inderdaad situeren in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, en wel in de tweede travee vanaf het transept. De zerk werd voor 1912 verplaatst naar de huidige plek.

Personen

Bruyn, Maria de
 Craijveld, Bernardus
 Delruel, Antonij
· zie ook: 287. Johannes Philippus van Eys, 1777
 Erkelens, N.N.
 Essen, Bartolina van
 Kerckhoven, Johannes van
 Kerffs, Janneken
Kerfis, Jan † 5-3-1664
 Kerkhooven, Stephanus
 Kerkhoven, Johanna Clara
 Kerkhoven, Juliana Elisabeth
 Kerkhoven, Mechelina Clara
 Mont, Maria du
 Mont, Steven du
 Tempelaer, Johannes Leonardus

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie