Bron: Foto RCE

 

248 Jacob Frederick Roosendael, 1764


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip, de derde travee vanaf het transept, de tweede zerk vanaf het westen van de zuidelijke rij van vier zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 125 x 33 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

Het betreft een strook, mogelijk het bovengedeelte van een zerk, die nu naar het noorden is gericht. De inscriptie toont grote en diep gegraveerde letters.

Bijzonderheden

Jacob Frederick Rosendaal is rond 1686 geboren in ’s-Hertogenbosch. Hij maakte buiten de stad carrière, in 1724 wordt hij vermeld als vendumeester van het land, in 1744 was hij vendumeester van het college der admiraliteit op de Maas in Leiden. In april 1741 ging hij, op 51-jarige leeftijd, in Leiden wiskunde studeren. Jacob Frederick was getrouwd met Cornelia Kievit. Zij werd op 18 oktober 1724, kort na de geboorte van Stephanus, in de Grote Kerk te Rotterdam begraven. In een testament dat Jacob Frederick in 1744 voor een Bossche notaris opmaakte liet hij optekenen dat ‘sijn licham bijgeset en begraeven sal moeten worden tot Rotterdam in de Grote Kerk in sijn eygen graffplaets synde no. 287 in de zuytpant’. In latere testamenten komt deze bepaling niet meer voor. Jacob Frederick vestigde zich weer in zijn geboortestad. In 1750 werd hij daar lidmaat van de hervormde gemeente op attestatie uit Den Haag. Hij overleed op 23 juni 1764 en werd op de 29ste van die maand in de Bossche Sint-Jan begraven. Zoon Stephanus, geboren te Rotterdam, vestigde zich na een rechtenstudie in ’s-Hertogenbosch, waar hij tussen 1749 en 1785 dertienmaal schepen was. Hij was in 1758 gehuwd met Wilhelmina, dochter van Johan van Hanswijk (zie zerk 262). 1.

Geschiedenis

(Oud 350B; Nieuw 403; Martini 122) *
Het betreft hier de bovenkant van de zerk die in Hs Martini te vinden is onder het nummer 122. De onderkant van deze zerk ligt ook nog in de kerk, met nummer 363. Op dit ondergedeelte is het nieuwe registratienummer terug te vinden. Het graf waarop de zerk van Jacob Frederick Roosendael lag, behoorde in 1707 toe aan Martinus van de Graft. In 1724 werd het geregistreerd op naam van Margriet van de Graft, weduwe De Beer, en Peter van de Graft. De zerk die aan het einde van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw op het graf lag, wordt beschreven in Hs 1709 (54.1) en dus ook Hs Van der Lely (23r). Op 7 maart 1754 werd het graf gekocht door Jacob Frederik Rosendaal, vendumeester der Admiralitijt te Rotterdam. Daarnaast kocht hij een zerk, bestemd voor voors: Graft lang 6” en breet 4 voeten. Dit is de zerk die uiteengevallen is in de hierboven genoemde fragmenten (nummers 248 en 363). Op 12 mei 1779 kwam het graf op naam van Stephanus Roosendaal en zijn zoon Jacob Frederick Roosendael. In de legger van 1804-1805 ontbreken de gegevens. De zerk van Martinus van de Graft, die oorspronkelijke op het graf lag, komt niet in Hs Martini voor en is ook nu niet meer in de kerk terug te vinden. Het zou kunnen zijn dat het dezelfde zerk was die in 1754 door Jacob Frederik Rosendael werd gekocht. In dat geval moet de inscriptie verwijderd zijn voor het plaatsen van een nieuwe tekst. Omdat de aanschaf van een zerk echter expliciet genoemd wordt, ligt het meer voor de hand dat er een geheel nieuwe steen op het graf werd gelegd.
Blijkens de leggers lag het graf van Jacob Frederick Roosendael oorspronkelijk in de noordelijke binnenzijbeuk van het schip, in de eerste travee vanaf het transept. Op de plattegrond van Martini ligt de zerk ten zuidwesten van de eerste middenpijler. De breuk van de zerk ontstond pas na 1821. In Hs Martini wordt immers de gehele zerk getoond. Beide fragmenten werden na de breuk elders in de kerk neergelegd, maar het is niet bekend waar. Pas op de plattegrond van 1991 zijn ze weer terug te vinden, en wel op hun huidige plaats.

Personen

 Beer, N.N. de
 Graft, Margriet van de
 Graft, Martinus van de
 Graft, Peter van de
 Hanswijck, Johan van
· zie ook: 262. Johan van Hanswijck, 1765
· zie ook: 346. Anna van Casteren, 1647
 Hanswijck, Wilhelmina van
· zie ook: 262. Johan van Hanswijck, 1765
 Kievit, Cornelia
Roosendael, Jacob Frederick † 1764
 Roosendael, Stephanus
· zie ook: 262. Johan van Hanswijck, 1765
· zie ook: 346. Anna van Casteren, 1647

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie