Bron: Foto RCE

 

2 Jan Degens, 1655


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de noordelijke buitenzijbeuk van het schip, de eerste travee vanaf het westen, de noordelijke zerk van de oostelijke rij van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 74 x 123 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk vertoont een breuk in de linkerbovenhoek. Het geheel is nogal vaag geworden met als gevolg dat gedeelten van de inscriptie niet meer zijn te lezen. Er is geen andere versiering dan de achtregelige inscriptie.

Bijzonderheden

Jan Degens was burger van ’s-Hertogenbosch en kousenmaker van beroep. Rond 1600 had hij ‘iongman ende een vrije persoon sijnde door sijne ionge cranckheijt tot sijnen grooten leetwesen’ bij Catharina Noe ‘oijck vrije ende nijet getrouwt’ een natuurlijke dochter Jenneken verwekt. Later trouwde hij met Maeyken Jan Daniels van den Graft, bij wie hij ook minstens één dochter had. In 1643 verzocht het echtpaar Degens om Jans natuurlijke dochter Jenneken te legitimeren, hetgeen gebeurde.

Maeyken stierf op 23 december 1645 en werd op de 27ste in de Sint-Jan begraven. Jan overleed op 11 augustus 1655 en werd de 17de in hetzelfde graf begraven. Jenneken maakte in 1686 haar testament en werd op 29 maart 1690 in de Sint-Jan begraven. Hoewel dit niet op de zerk wordt vermeld is ook zij waarschijnlijk onder deze steen begraven. 1.

Geschiedenis

(Oud 459; Nieuw 605; Martini 34; Smits 47) *

In 1707 stond het graf op naam van Jan Degens. Ook in de legger van 1724 wordt deze naam genoemd. De latere leggers vermelden geen bezitters meer. Zeer waarschijnlijk was het graf vóór het midden van de achttiende eeuw aan de kerk komen te vervallen.

Martini situeerde de zerk in 1821 in het middenschip van de kerk, in de eerste travee vanaf de viering. Hij lag al in 1707 op deze plek. Waarschijnlijk is hij in 1893, toen de zerken in dit deel van de kerk verplaatst werden, op zijn huidige plek gelegd.

Personen

Degens, Jan † 11-8-1655
Degens, Jenneken
Graft, Maeyken Jan Daniels van
 Noe, Catharina

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie