Bron: Foto RCE

 

177 Gerit Goessens Hack van Alem, 1544


DETAILS |BESCHRIJVING|WAPENS|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, de derde travee vanaf het transept, de middelste van de zuidelijke rij van drie zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 99 x 167 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De tekstband bestaat uit een verdiept veld tussen opstaande randen met daarop in reliëf de letters van de inscriptie. De hoekvierpassen bestaan eveneens uit verdiepte velden waarin vroeger wapenschilden waren aangebracht. Onder de inscriptie op het middenveld zien we in reliëf een accoladeboog met daaronder het wapen. Het wapenschild is nu alleen nog een verdiept veld. Mogelijk waren de vijf nu lege wapenschilden vroeger ingelegd met metalen plaatjes met daarop de wapens.

Wapens

De vijf metalen wapenschilden, die oorspronkelijk in de steen waren ingelegd, zijn verdwenen.
Hs 1709, 109.2 geeft het hoofdwapen: drie vogels (2,1). Helm. Dekkleden. Helmkroon van vier bladeren met daartussen aanzetten van punten. Helmteken: een antieke vlucht waartussen een vogel (kip?).

Bijzonderheden

Gerit Hack is een zoon van Goessen Hack uit Alem († 1498/9) en Agnes van Beesd. Hij ging in 1516 studeren in Leuven en behaalde de titel van meester in de vrije kunsten. Hij vestigde zich in ’s-Hertogenbosch en trad in het huwelijk met Catharina Raassen. Catharina was rond 1510 geboren als dochter van schepen Raas Raassen en Sophia Vuchts. Meester Gerit was geen geboren Bosschenaar en kon derhalve geen openbare functies bekleden. In 1528/9 was hij gewoon lid van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap geworden, in 1539/40 werd hij verkozen tot gezworen broeder. Het gezin behoorde tot de rijkste inwoners van de stad: in de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort Catharina – meester Gerit was in 1544 overleden – gemiddeld tot de 3% hoogst aangeslagenen. Gerit en Catharina hadden minstens drie kinderen: Goessen schreef zich in 1556 in aan de Leuvense universiteit en is waarschijnlijk kort daarop gestorven. Agnes werd begijn en overleed in 1558/1559. Raasken († 1617/8) werd in 1559 de tweede vrouw van Dirck Aertsen, de beruchte president-schepen van ’s-Hertogenbosch van 1578. 1.

Geschiedenis

(Martini 281; Smits 105B) *
Het registratienummer op de zerk is te ver afgesleten om het met zekerheid te kunnen vaststellen. Ook op basis van de namen in de leggers en op de zerk is het registratienummer niet na te gaan.
Op de plattegrond van Martini uit 1821 is de zerk terug te vinden in het zuidtransept, in de middelste travee, ten noordoosten van de hoekpijler van de zuidelijke buitenzijbeuk van het schip. Tussen 1821 en 1912 werd de zerk verplaatst naar de huidige locatie.

Personen

 Aertsen, Dirck
· zie ook: 396. Jan Wouters van Achelen, 1617
 Beesd, Agnes van
Hack van Alem, Gerit Goessens † 16-8-1544
· zie ook: 319. Raes Pauwels, 1521
 Hack, Agnes
 Hack, Goessen † 1498
 Hack, Raasken
 Pauwels, Raes † 1521
· zie ook: 319. Raes Pauwels, 1521
 Raassen, Raas
· zie ook: 179. David Everswijn, 1610
Raessen, Catharina / Catelijn † 1558
· zie ook: 319. Raes Pauwels, 1521
 Vuchts, Sophia van
· zie ook: 319. Raes Pauwels, 1521

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie