Bron: Van Valkenburg BC

 

126 Gherardus de Zulre, 1539


DETAILS |BESCHRIJVING|BIJZONDERHEDEN|GESCHIEDENIS|PERSONEN|REAGEER


huidige plaats    

in het middenschip, de vierde travee vanaf het westen, de westelijke van twee zerken

locatie in 1821 volgens Martini (zie plattegrond)
maten 103 x 218 cm
steensoort maaskalksteen
inscripties 


klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Beschrijving

De zerk is praktisch in zijn geheel afgesleten. Van de tekstband en de hoekvierpassen is nauwelijks nog iets te onderscheiden en van de vroeger aanwezige inscriptie niet meer dan een tweetal woorden. Ook van de vroeger aanwezige kelk met hostie in het midden zijn nog slechts enkele vage contouren overgebleven.

Bijzonderheden

Gerit van Zuylre was priester en bezat een beneficie in de Sint-Jan. Hij was de zoon van Gerit Hermans alias die Scoemeker, ook wel Gerit Hannen genoemd. Waarschijnlijk was hij niet uit ’s-Hertogenbosch afkomstig, de naam van Zuylre kan duiden op een herkomst uit Zolder in het huidige Belgisch-Limburg. Gerit wordt voor het eerst vermeld in 1502 wanneer hij als getuige optreedt bij een notariële akte. Hij wordt dan aangeduid als clericus. Enkele jaren later, in 1505, is hij priester: in dat jaar wordt hij gewoon lid van de Bossche Lieve Vrouwe Broederschap. Hij bewoonde het huis ‘De Cluyse’ aan de Triniteit. Gerit overleed op 15 juli 1539 en werd begraven bij het altaar van Maria Magdalena, Lazarus en Martha (zie plattegrond altaren nr. 33). Waarschijnlijk was zijn beneficie aan dit altaar verbonden. 1.

Geschiedenis

(Martini 340; Smits 289) *
In 1821 lag de zerk in de zuidelijke binnenzijbeuk van het schip, in de derde travee vanaf het westen. Het altaar van Maria Magdalena, Lazarus en Martha bevond zich ten tijde van de begrafenis van Gherardus de Zulre in de buurt van deze plek. Tussen 1539 en 1821 werd de zerk dus niet noemenswaardig verplaatst, maar wel nadien. Wanneer dit precies gebeurde is echter niet bekend. Smits situeerde de zerk in 1912 in het middenschip, in de derde travee vanaf het westen, ten noordwesten van de vierde zuidelijke arcadepijler. In 1981, bij de restauratie van het schip en de zijbeuken en de aanleg van vloerverwarming, verhuisde de zerk naar zijn huidige plek.

Personen

 Hannen, Gerit
Zulre, Gherardus de † 15-7-1539

Legenda:
† begraven in de Sint-Jan
vet: hoofdbegravene.
Grafzerk    
 
Naam    
 
E-mail    
 
Reactie    
 
Verifcatie    
 
 

Uw browser ondersteunt geen Flash of bezit geen recente Flash versie